BG Flora.eu

Сайтът се посвещава на българската флора. На омаята на диворастящите цветя обхванати отблизо. В него се включват последователно кратко описание и снимки на всеки от над 3800 – те вида растения от природата на България. Нашият стремеж е да попълваме и разширяваме съдържанието му с нови материали – текст и снимки за всеки вид от българската флора. Сайтът ще се изгражда постепенно, поради големият му обем. С предимство ще бъдат въвеждани защитените, редки и лечебни растения.

 

ВЛИЗАМ

This site is dedicating to the Bulgarian flora. To the fascination of the wild flowering plants touch nearly. It will be steady include in a brief description and photos of the more than 3800 plant species, which are growing in Bulgaria. Our impetus is to replenish and broaden its content with new matter – text and images for each species of the Bulgarian flora. The site will have to be developed gradually, taking into account the big amount of work. The protected, rare and medical plant species will be uploaded to the site preferably.

ENTER

 

Един завет написали са нашите деди с окървавен меч: Деца на родни край, пазете свещената наша земя от близки и далечни врагове! ... Днес още и нови врагове я заплашват. Това са замърсяването и разрушаването на нейната Природа от безграничната алчност  на наши и чужди новобогаташи, както и безстопанствеността, безгрижието и немарливостта. Ще останем ли равнодушни?

E-mail: krnanev@gmail.com © K. Nanev

НАЧАЛО/BEGINNING


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.

Copy right: K. Nanev© 2012. All rights reserved