BGFlora.eu

 

Allium carinatum L.

A. carinatum L. Sp. PL ed. 1 (1753) Regel AIL Adh. Cogn. Mo- nogr. (1875) 185; Vel. Fl. Bulg.' (1891) 559; Hayek Prodr. Fl. Penins. Bale. Ill (1933) 56—57; A. carinatum var. typicum Stoj. et Stef. Фл. на Бълг. изд. 3 (1948) 245 — Килест, гребенест лук

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Allium L.
Вид: Allium carinatum L.
Българско име: Килест, гребенест лук


Описание:

Многогодишни растения. Луковицата яйцевидна, 1 - 1,5 см в диаметър, с кафяви или черни, почти кожести външни обвивки, с тънки успоредни жилки. Стъблото 25 -  45 см високо, до средата облистено с грапави или гладки влагалищни листа. Листата 3 - 4, тясно линейни, 1 - 2 мм широки, повече или по-малко завити, грапави или гладки и равни по дължина на стъблото. Обвивката на съцветието 3 пъти по-дълга от съцветието. Съцветието с луковички, кълбовидно, рехаво, малкоцветно. Цветните дръжки равни, 2 - 4 пъти по-дълги от околоцветника. Околоцветникът яйцевидно звънест, с лилаворозови, с много по-тъмна жилка листчета, с налеп, матови, 5 - 6 мм дълги, почти равни, елиптично продълговати, тъпи. Тичинковите дръжки 1,5 пъти по-дълги от околоцветните листчета в основата помежду си и с околоцветника сраснали, шиловидни, пурпурни, прашниците светловиолетови, поленът жълт. Стълбчето се показва значително извън околоцветника. Плодникът продълговат, на къса гладка дръжка.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI—VII.


         Разпространение в България: По тревисти места, храсталаци и скали из цялата страна. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:

Балканския полуостров, Украинското Черноморско крайбрежие, Крим, Кавказ, на изток до Иран.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на Народна Република България”, том  II, БАН, София, (1964 )

 

1. 2. 3. 4.

Allium carinatum 1. Allium carinatum 2. Allium carinatum 3. Allium carinatum 4.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.