BGFlora.eu

 

Allium flavum L.

A. flavum L. Sp. PL ed. 1 (1753) 298 ; Hayek Prodr. Fl. Penins, Balc. Ill (1933) 56 — Жълт лук

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Allium L.
Вид: Allium flavum L.
Българско име: Жълт лук


Описание:

Многогодишнио растение. Луковицата яйцевидна, със силно продължена и мрежесто влакнеста в горния край обвивка. Стъблото заоблено, до 50 см високо, извито, до средата обхванато от листните влагалища. Листните петури тясно линейни, 1 - 1,5 мм широки, полуцилиндрични, жлебовидни, голи. Обвивката на съцветието съставено от два ланцетни листа с нишковидно продължение на върха. Единият покривен лист 1 - 2 пъти по-дълъг от съцветието, другият 3 - 5 пъти. Съцветието многоцветен сенник. Цветните дръжки тънки, силно нееднакви помежду си, едни 2 - 3 пъти по-къси от цветовете, други значително по-дълги. Околоцветникът жълт, 4 - 5 мм дълъг, с продълговати, на върха закръглено тъпи, лъскави листчета. Тичинковите дръжки 1,5 - 2 пъти по-дълги от околоцветника. и прираснали към него. Стълбчето стърчи високо над околоцветника. Плодът яйцевидно тристенна кутийка.

Изменчивост

var. flavum; var. typicum Aschers. et Graebn. Syn. Ill (1905) 144; Regel All. Adh. Cogn. Monogr. (1875) 187. Обвивката на съцветието много пъти по-дълга от съцветието. Растение 20 - 50 см високо.
var. minus. Boiss. Fl. Or. V (1884) 255; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. Ill (1933) 56; A. Webbii Clem. Sert. Olymp. (1855) 91. Нежно растение, стъблото високо до 15 см. Сенникът малоцветен, често с еднакво дълги обвивни листчета. Среща се във високопланинските части на страната.


Период на цъфтеж: Цъфти през VI.


         Разпространение в България: Расте по сухи и каменисти места. Среща се в цялата страна, като в планините достига и най-високите им части. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:

Италия, Франция, Испания, Средноевро­пейските страни, южните части от европейската територия на СССР, Бал­канския полуостров, Кавказ, Западна Азия.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на Народна Република България”, том  II, БАН, София, (1964 )

 

1. 2. 3. 4. 5.

Allium flavum 1. Allium flavum 2. Allium flavum 3. Allium flavum 4. Allium flavum 5.

6. 7. 8.

Allium flavum 6. Allium flavum 7. Allium flavum 8.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.