BGFlora.eu

 

Allium sibiricum L.

A. sibiricum L. Mant. II (1771) 562; Vel. FL Bulg. (1891) 559; A Schoenoprasum L. b sibiricum Garcke FL N. u. Mitt. Deutschl. ed. 1 (1849) 322; A. Schoenoprasum subsp. sibiricum Hayek Prodr. FL Penins. Baic. Ill (1933) 45 — Сибирски лук

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Allium L.
Вид: Allium sibiricum L.
Българско име: Сибирски лук


Описание:

Многогодишни растения. Луковицата една или няколко, прикрепена към късо коренище, длъгнесто цилиндрична или конична, 0,75 -  1 см в диаметър, с кафяви, кожести външни обвивки, понякога леко влакнесто разнищени. Стъблото месесто, 10 - 60 см високо, гладко или по-рядко грапаво, в долната 1/3 част и до средата покрито с гладки листни влагалища. Листата 1 - 2, цилиндрични или при основата полуцилиндрични, 2 - 6 мм широки, тръбести, гладки, рядко грапави, обикновено по-къси от стъблото. Обвивката на съцветието равна или по-къса от съцветието, късо заострена, често обагрена и запазваща се. Съцветието гъст кълбест сенник. Цветните дръжки неравни по дължина, вътрешните много по-дълги и при основата без прицветници. Околоцветникът тясно звънчевиден, с лъскави бледорозови до розововиолетови листчета, с по-тъмна жилка по средата, 7 - 17 мм дълги, линейно ланцетни, ланцетни или продълговати, изправени, остри или тъпи, често с извити краища. Тичинковите дръжки 2 - 3 пъти по-къси от. околоцветника, в долната част от 1/4 до 1/3 сраснали помежду си и с околоцветника, цели, изправени. Стълбчето скрито в околоцветника. Плодната кутийка 2 - 3 пъти по-къса от околоцвет­ника.

Стопанско значение. Може да се използува за различни цели. Младите нежни листа преди цъфтежа се употребяват за храна. Съдържат белтъчини, мазнини, соли и витамин С. В някои страни се култивира като зеленчуково растение. Използува се в много страни като декоративно ра­стение. По време на цъфтежа се посещава от пчелите заради излъчващия се от цветовете нектар.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII.


         Разпространение в България: Расте по влажни места предимно в планинските ливади, край изворите и потоците във всички части на Западна и Средна Стара планина, Витоша, Рила, Пирин и Западните Родопи. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Цяла Европа включително Балканския полуостров, Кавказ, Западната част на Средиземноморската област, Мала Азия, Иран, Средна Азия, Индия, Хималаите, .Сибир, Монголия, Далечния Изток, Китай, Северна Америка.


Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение е - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на Народна Република България”, том  II, БАН, София, (1964 )

1. 2. 3. 4. 5.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.