BGFlora.eu

 

Allium ursinum L.

A. ursinum L. Sp. PL ed. 1 (1753) 300; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. Ill (1933) 49 — Мечи лук, левурда

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Allium L.
Вид: Allium ursinum L.
Българско име: Мечи лук, левурда


Описание:

Многогодишни растения. Луковицата единична, продълговата, около 1 см дебела, покрита с ципеста обвивка, разнищваща се на успоредни влакна. Стъблото 15 - 40 см високо, тристенно, обхванато при основата от листните влагалища. Листата 2, по-къси от стъблото, с елиптично ланцетни, заострени и голи петури, почти изведнъж стеснени в дръжка, дълга 5 - 20 см. Обвивката на съцветието неправилна, съставена от 2 - 3 заострени покривни листа, равни по дължина на сенника и опадващи при разцъфтяването. Съцветието полукълбест не многоцветен, изравнен сенник. Цветните дръжки равни помежду си, еднакви или 1,5 - 2 пъти по-дълги от околоцветника, грапави или гладки, при основата без прицветници. Околоцветникът звездовиден, с бели, линейно ланцетни, тъпи или заострени, 8 - 10 мм дълги листчета. Тичинките с шиловидни, 1,5 - 2 пъти по-къси от околоцветника дръжки. Плодникът с по-късо от околоцветника стълбче и главесто близалце. Плодната кутийка кълбесто тристенна, с доста изпъкнали обратно сърцевидни дялове, тригнездна, с по едно семе във всяко гнездо. Семената закръглени, червени.

Стопанско значение. Луковицата и листата се употребяват като зеленчук в свежо състояние или във вид на туршия и за готвене. Съдържа етерично масло, йод и други вещества, поради което намира употреба в народната. и официалната медицина. Цени се като медоносно растение, даващо нектар и обилен цветен прашец, събирани от пчелите. Красиво декоративно растение, подходящо за сенчести места.


Период на цъфтеж: Цъфти: IV—VI(VII).


         Разпространение в България: Расте из сенчестите планински гори почти в цялата страна. Главно над 1000 м. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Приатлантическите части на Западна Европа, Средна и Северна Европа, Дунавското поречие, Балканския и Апенинския полуостров, европейската територия на СССР, Кавказ.


Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: да лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на Народна Република България”, том  II, БАН, София, (1964 )

1. 2. 3. 4. 5.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.