BGFlora.eu

 

Allium victorialis L.

A. victorialis L. Sp. PL ed. 1 (1753) 295; Regel AIl Adh. Cogn. Monogr. (1875) 170; Vel. Fl. Bulg. (1891) 558; A. plantagineum Lam. Encycl. I (1783) 65; Hayek Prodr. FL Penins. Balc. Ill (1933) 49 - Побéден лук

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Allium L.
Вид: Allium victorialis L.
Българско име: Победен лук


Описание:

Многогодишно растение. Луковиците цилиндрично конични, 1 - 1,5 см в диаметър, по една или няколко прикрепени върху късо, почти хоризонтално коренище, обвити със светлокафяви или сивокафяви, мрежесто влакнести обвивки. Стъблото 30 - 70 см високо, в долната 1/3 или почти до средата облистено с гладки, често с виолетово обагрени влагалища листа. Листните петури гладки, голи, продълговати, ланцетни или широко елиптични, 10 - 20 см дълги и 2 - 8 см широки, постепенно стеснени в дръжка, 2 - 4 пъти по-къса от петурата. Обвивката на съцветието по-къса от съцветието, запазваща се. Съцветието кълбовидно или полукълбовидно, многоцветно, много гъсто, преди цъфтежа увиснало надолу и затворено в обвивката. Цветните дръжки равни или 2 -  3 пъти по-дълги от околоцветника, при основата без прицветници. Околоцветникът звездовиден. Околоцветните листчета белезникаво зелени, със слабо забележими жилки, 4 - 5 мм дълги, елиптични, тъпи, външните малко по-тесни и по-къси. Тичинковите дръжки почти 1,5 пъти по-дълги, сраснали в основата си с околоцветника, цели, от основата постепенно стеснени, тясно триъгълни. Дръжките на вътрешните 1,5 пътя по-широки от дръжките на вътрешните. Плодникът с нишковидно, стърчащо извън околоцветника, стълбче. Плодната кутийка кълбовидно триръбеста, с широки обратно яйцевидни дялове. Семената кълбовидни, черни.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VII.  


         Разпространение в България: Из каменливите алпийски поляни в Стара планина, Витоша, Рила и Пирин. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Планините на Пиренейския полуостров, Централна Франция, Алпите, Карпатите, Западната част на Средиземноморската област, Балканския полуостров, средните области от европейската територия на СССР, Кавказ, Мала Азия, Сибир, Далечния Изток, Индия, Хималаите, Китай, Япония, Северна Америка.


Защитен статус:  Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на Народна Република България”, том  II, БАН, София, (1964 )

1. 2.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.