BGFlora.eu

 

Arctium lappa L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род:Arctium L. (Lappa Adans.)
Вид: Arctium lappa L.
Българско име: Обикновен репей


Описание:

Кошничките средно големи, почти кълбести. Обвивката съставена от керемидообразно наредени, шиловидно заострени и на върха си кукести листчета. Цветното легло покрито с четинки. Всичките цветове двуполови, с тръбесто венче. Плодовете длъгнести, сплескани и ръбести, малко нагърчени и покрити с петна. Хвърчилката се състои от къси, назъбени и лесно опадващи власинки. Високи, силно разклонени: двегодишни растения. Листата едри, сърцевидно-овални, едро назъбени и на долната си повърхност обикновено покрити с паяжина. Кошничките събрани в метлица; щитовидно или почти гроздовидно съцветие.
Кошничките разположени почти в щитовидно съцветие . Обвивката гола или почти гола. Всичките обвивни листчета зелени, шиловидни и на върха си кукесто завити.

A. lappa L. (A. majus Bemh.) (Двегодишни растения) — По буренливите места, из храсталаците и в горите; из цялата страна (1—). VI - X. (Т, Л, X). Фиг. 1453.


Период на цъфтеж: Цъфти: Юни: - Октомври


         Разпространение в България: По буренливите места, из храсталаците и в горите; из цялата страна на надморска височина под 1000 метра. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:


Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Arctium lappa 1. Arctium lappa 2. Arctium lappa 3. Arctium lappa 4.

Arctium lappa 5. Arctium lappa 6. Arctium lappa 7. Arctium lappa 8.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.