BGFlora.eu

 

Arctium minus (Hill.) Bernh.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род:Arctium L. (Lappa Adans.)
Вид: Arctium minus (Hill.) Bernh.
Българско име: Малък репей


Описание:

Кошничките средно големи, почти кълбести. Обвивката съставена от керемидообразно наредени, шиловидно заострени и на върха си кукести листчета. Цветното легло покрито с четинки. Всичките цветове двуполови, с тръбесто венче. Плодовете длъгнести, сплескани и ръбести, малко нагърчени и покрити с петна. Хвърчилката се състои от къси, назъбени и лесно опадващи власинки. Високи, силно разклонени: двегодишни растения. Листата едри, сърцевидно-овални, едро назъбени и на долната си повърхност обикновено покрити с паяжина. Кошничките събрани в метлица, щитовидно или почти гроздовидно съцветие. Кошничките разположени почти в гроздовидно съцветие. Кошничките кълбести, до 2,5 см широки, покрити с тънка паяжина. Клонките прави. Плодовете до 6 мм дълги. Растение до 1,5 м високо.

A. minus (Hill.) Bernh. {Lappa minor Hill.) (Двегодишни растения) — Из бунищата, пущинаците, край сградите и др. Разпространено (1). VI - VIII. (Т, Л, X). Фиг. 1454.


Период на цъфтеж: Цъфти: Юни - август


         Разпространение в България: Из бунищата, пущинаците, край сградите и др. Разпространено до 1000 метра надорска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:


Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Arctium minus 1. Arctium minus 2. Arctium minus 3. Arctium minus 4. Arctium minus 5. Arctium minus 6.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.