BGFlora.eu

 

Asphodelus albus Mill.

502 (1). A. albus Mill. Gard. Diet. ed. 8 (1768) No. 3; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. III (1933) 30 —Бял бърдун

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Asphodelus L.
Вид: Asphodelus albus Mill.
Българско име: Бял бърдун


Описание:

Многогодишни растения. Корените грудковидни, събрани в снопче. Стъблото право, безлистно, високо до 1 м. Листата линейни, 1 - 2 см широки, голи, събрани при основата на стъблото. Цветовете събрани, в просто и гъсто гроздовидно съцветие, дълго до 40 см, рядко разклонено в основата си. Цветовете имат ланцетни, възкафяви прицветници и къси дръжки, съчленени в долната си част. Околоцветникът бял, фуниевиден. Състои се от 6 тесни, до З см дълги околоцветни листчета със зелена ивица по средата на външната им страна. Тичинките дълги колкото околоцветника. Плодната кутийка шестстенна, до 1,5 см дълга.

Стопанско значение. Грудестите корени на растението са богати на скорбяла, поради което могат да се употребяват за драна на домашните животни. Отвара от корените се употребява в народната медицина като кръвочистително средство при обриви, пъпки и други, както и за промиване на рани. Красиво украсно растение, пригодно за отглеждане в градини и паркове.


Период на цъфтеж: Цъфти: V - VI (VII).  


         Разпространение в България:

Расте из планинските поляни и храсталаците в Западна и Източна Стара планина, в планините на Западна България, Витоша, Люлин, Голо Бърдо, Конявска планина, Краището, Рила, до 1500 - 1600 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Испания, Западна и Южна Франция, Италия, Балканския полуостров.


Защитен статус: 
Видът е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: да лекарствено растение е - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на Народна Република България”, том  II, БАН, София, (1964 )

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.