BGFlora.eu

 

Aster alpinus L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Aster L.
Вид: Aster alpinus L.
Българско име: Алпийкно димитровче


Описание:

Многогодишни растения. Периферните цветове в кошничките езичести; вътрешните тръбести. Кошничките единични, едри, до 4 сантиметра в диаметър (заедно с езичетата). Декоративни растения.


Период на цъфтеж: Цъфтят: юни – август


         Разпространение в България:

Растат по високопланинските ливади и скали. Средна Стара планина, Рила, Средни Родопи (Девинско), Пирин, между 2000 и 3000 метра надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, Наука и Изкуство, София, (1967)

1.

Aster alpinus 1.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.