BGFlora.eu

 

Aster novi-belgii L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Aster L.
Вид: Aster novi-belgii L.
Българско име: Новобелгийско димитровче


Описание:

Многогодишни растения, високи 0,2 – 1,2 метра. Стъблото голо или влакнесто само по една надлъжна линия.


Период на цъфтеж: Цъфтят: август – септември.


         Разпространение в България: Култивират се в дворове и градини. Родина Северна Америка.


      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38;Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: 

„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

1. 2.

Aster novi-belgii 1. Aster novi-belgii 2.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.