BGFlora.eu

 

Bidens cernua L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Bidens L.
Вид: Bidens cernua L.
Българско име: Бутрак


Описание:

Кошничките средно големи, полукълбести или звънести, единични или събрани в щитовидно съцветие; обвивката полукълбеста или звънеста, съставена от външни тревисти и вътрешни почти ципести листчета. Цветното легло с тесни прицветници по него, които опадат заедно с плодовете. Периферните цветове обикновено двуполови, езичести, жълти, понякога липсват. Плодовете длъгнести, обратно овални, сплескани или тристенни, снабдени с 2 - 4 осила и назъбени, с насочени надолу зъбчета. Едногодишни растения със срещуположни листа.
Листата цели, ланцетни или овално-ланцетни. Кошничките увиснали, обикновено с добре развити езичести цветове.
В. cernua L. (Едногодишни растения) — По влажните места и между бурените. Разпространено (1-). VII - X. Фиг. 1413.


Период на цъфтеж: Цъфти: юли – септември


         Разпространение в България: По влажните места и между бурените. Разпространено на надморска височина до 1000 метра. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5.

Bidens cernua 1. Bidens cernua 2. Bidens cernua 3. Bidens cernua 4. Bidens cernua 5.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.