BGFlora.eu

 

Carthamus lanatus L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Carthamus L.
Вид: Carthamus lanatus L.
Българско име: Вълнест аспурт


Описание:

Тревисти корави растения с бодливи, назъбени или пересто нарязани листа. Цветовете двуполови; по-рядко периферните цветове биват женски или безполови. Кошничките единични или събрани в. щитовидно съцветие и обкръжени с най-горните листа, които постепенно преминават в листчета на обвивката. Обвивните листчета завършват с бодилче, бодливи реснички или разкъсан придатък. Цветовете жълти, пурпурни или сини. Плодовете голи, обратно овални, 4-стенни или сплескани, обикновено без издадени ребра. Хвърчилката съставена от люспички или четинки, а понякога липсва. Цветното легло с люспици.
Цветовете жълти. Хвърчилката на плода ръждива.
С. lanatus L. (Едногодишни растения  - Двегодишни растения) — По сухите каменливи места. Среща се почти из цяла България (1). VII - IX. (Ф, JI). Фиг. 1487.


Период на цъфтеж: Цъфти: юли – септември


         Разпространение в България: По сухите каменливи места. Среща се почти из цяла България на надморска височина до 1000 метра. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:


Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: да - лекарствено растение.- http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Carthamus lanatus 1. Carthamus lanatus 2. Carthamus lanatus 3. Carthamus lanatus 4. Carthamus lanatus 5. Carthamus lanatus 6.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.