BG Flora.eu

Centaurea cyanus L.

Семейство: Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни 

Род: Centaurea L. = Метличина 

Вид: Centaurea cyanus L. - Обикновена (синя) метличина  

Описание: 

Едногодишни растения без грудковидно задебелени корени. Високи са 30 – 80 см. Придатъкът на средните обвивни листчета е низбягващ. Връхнита му ресничка обикновено е по-твърда от страничните, понякога е бодлива. Стъблените листа са линейни. Крайните цветове в кошничката са продълговато яйцевидни, с повече или по-малко заострени дялове. Цветовете са сини до синьо зелени. Плевелни и декоративни растения.

Период на цъфтеж:

Цъфти от май до юли.

Разпространение в България: 

Расте по буренливи места, в посеви. Среща се на надморска височина между 1000 и 2000 метра в цяла България. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc 

Общо разпространение:

Расте по буренливи места, в посеви. Среща се на надморска височина между 1000 и 2000 метра в цяла България. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38;Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:

„Определител на растенията в Българиа”, Делипавлов и съавтори, Земиздат, София, (1983), - преиздаден в 2003 година. 

Лекарствено растение:

Лекарствено растение: http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096  

Centaurea cyanus

НАЧАЛО/BEGINNING

      E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.