BG Flora.eu

Centaurea indurata Janka

= Centaurea phrigia ssp. indurata (Janka) Stoj. et Acht.

Семейство: Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни 

Род: Centaurea L. = Метличина 

Вид: Centaurea indurata Janka 

Българско име: Твърда метличина

Описание:

Многогодишни растения. Кошничките са широки 1,0 – 1,2 см, по 3 заедно. Придатъците на средните обвивни листчета са дълги 0,4 – 0,5 (9) см. Тъмно кофяви са до черни. Средните листа са с къса крилата дръжка. Растенията са високи 80 – 100 см. Среща се по тревисти и храсталачни места с надморска височина до 1000 метра.

 Период на цъфтеж:

Цъфти от юни до септември

Разпространение в България:

Черноморското крайбрежие, Стара планина, Софийски район, Витошки район, Струмската долина, Рила, Средна гора, Средни Родопи. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение:

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:

„Определител на растенията в Българиа”, Делипавлов и съавтори, Земиздат, София, (1983),

- преиздаден в 2003 година

Лекарствено растение:

Не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Normativni.Documenti%2FBio%2Fzbr.rtf&ei= Rg

 

Centaurea indurata

 

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.