BG Flora.eu

Centaurea napulifera Rochel  

Семейство: Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни 

Род: Centaurea L. = Метличина 

Вид: Centaurea napulifera Rochel

Българско име: Грудеста метличина

Описание: 

Многогодишни растения с грудковидно задебелени корени. Полиморфен вид. Грудковидните корени постепенно се разширяват от основата и постепенно се стесняват в опашчица към върха. Придатъкът на обвивните листчета е тясно низбягващ почти до основата. Високи са 5 – 30 см.
Растат из пасища, тревисти и каменливи места в планините на надморска височина 2000 – 3000 метра.

Период на цъфтеж:

Цъфти: май – юли

Разпространение в България:

Видът е установен във всички подходящи флористични райони на територията на България.

(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение:

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:

„Определител на растенията в Българиа”, Делипавлов и съавтори, Земиздат, София, (1983),

- преиздаден в 2003 година

Лекарствено растение:

Не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

 

Centaurea napulifera

 

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.