BGFlora.eu

 

Centaurea phrygia L.

Семейство: Asteraceae (Compositae) - Сложноцветни
Род: Centaurea L. - Метличина
Вид: Centaurea phrygia L.
Българско име: Ливадна метличина


Описание:

Кошничките от дребни до сравнително едри, с двуполови цветове в централната си част и обикновено с безполови по-едри цветове по периферията. Листчетата на обвивката наредени гъсто керемидообразно. в много редици. Всяко листче завършва с сух ципест придатък, често пъти ресничест по перваза, понякога завършващ с бодил или: цял превърнат в разклонен бодил. Прашниците при основата си стреловидни или продължени в опашчици. Общото цветно легло четинесто-космато. Плодовете длъгнесто-цилиндрични, обикновено малко сплес­кани, с пъпче, разположено отстрани, при основата им. Хвърчилката се състои от няколко реда четинки, рядко липсва. Хвърчилката 2—3 пъти по-къса от плода или липсва. Обвивките на кошничките широки 15—18 мм. Кошничките обикновено събрани в щитовидно съцветие. Листата овални или ланцетни.

2952.  (29). C. phrygia L. (Многогодишни растения) — По тревистите места и из храсталаците из цялата страна (1—). VI - IX. Силно полиморфен вид.
ssp. phrygia (С. austriaca Willd.) — Листата зелени, без паяжинесто окосмяване. Придатъците на обвивните листчета с широко триъгълна основа, ,5 - 2 мм широка, про­дължена в 2 - 6 мм дълга опашчица, права или почти незавита назад.
var. phrygia — Придатъците на обвивните листчета черни; обвивката 16 - 20 мм дълга и 14 - 18 мм широка. Хвърчилката около 1 мм дълга. Витоша, Рила.
var. moesiaca (Urum. et Wagn.) Stoj. et Acht. (C. m. Ur. et Wagn.) — Прида­тъците на обвивните листчета бледокафяви; обвивката 12 - 14 мм дълга и 12 - 14 мм широка. Хвърчилката липсва или едва е развита. Главно в Югозападна България.
ssp. degeniana (Wagn.) Stoj. et Acht. (Q. D. Wagn.) — Придатъците на обвивните листчета с триъгълно-ланцетна основа, 1 - 1,5 мм широка и с 3 - 5 мм дълга, почти не­завита ресничеста опашчица. Средна Стара пл., Русенско, Витоша, Рила, Средни Ро­допи, Пловдивско.
ssp. indurata (Janka) Stoj. et Acht. (C. i. Jka.) — Придатъците на обвивните листчета с ланцетна основа, 0,6 - 1 мм широки. Хвърчилката липсва или е недоразвита. В разни части на страната.
ssp. stenolepis (A. Kerner) Gugl. (C. s. A. Kern.) — Листатата, особено в младо състояние, паяжинесто-влакнести. Придатъците на обвивните листчета с ланцетна основа, 0,2 - 0,4 мм широки, стеснени в нишковидна, до 8 мм дълга ресничеста опашка, дъговидно извита назад. Хвърчилката около 0,5 мм дълга. Разпространено.


Период на цъфтеж: Цъфти от юни до септември.


         Разпространение в България: По тревистите места и из храсталаците из цялата страна до 1000 м. надморка височина. . Силно полиморфен вид. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

1. 2. 3. 4.

Centaurea phrygia 1. Centaurea phrygia 2. Centaurea phrygia 3. Centaurea phrygia 4.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.