BG Flora.eu

Centaurea salonitana Vis.

Семейство:  Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни 

Род:  Centaurea L. = Метличина 

Вид: Centaurea salonitana Vis.  

Българско име:  Солунска метличина

Описание:

Многогодишни растение със жълти цветове. Високи са 40 – 100 см. Приосновните листа цели или един път перести, с дялове по-широки от 0,3 см. Придатъкът на обвивните листчета е дъговиден, сламено жълт, с къси реснички  отстрани и често с бодил на върха.

Период на цъфтеж: 

Цъфти: юни – септември.

Разпространение в България: 

Расте по сухи, тревисти и каменливи места и край пътища, на надморска височина до 1000 метра.

Видът е установен във всички подходящи флористични райони на територията на България.

(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение:

Защитен статус: 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38;

Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник: 

„Определител на растенията в Българиа”, Делипавлов и съавтори, Земиздат, София, (1983), - преиздаден в 2003 година. 

Лекарствено растение: 

Не е лекарствено растение= http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

1.   2.   3.   4.   5.

Centaurea salonitana 1.   Centaurea salonitana 2.   Centaurea salonitana 3.

Centaurea salonitana 4.     Centaurea salonitana 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Centaurea salonitana 6. Centaurea salonitana 7. Centaurea salonitana 8.

Centaurea salonitana 9. Centaurea salonitana 10. Centaurea salonitana 11.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.