BG Flora.eu

Centaurea solstitialis L.

Семейство:  Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни 

Род:  Centaurea L. = Метличина 

Вид:  Centaurea solstitialis L.

Българско име:  Бодлива метличина

Описание:

Едногодишни растения, високи 30 – 60 см. Цветовете са жълти. Листата са низбягващи. Стъблото е крилато. Придатъкът на обвивните листчета е с бодил, който е разклонен в основата.

Период на цъфтеж: 

Цъфти: юли–октомври

Разпространение в България: 

Видът е установен във всички подходящи флористични райони на територията на България.

(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение:

Защитен статус: 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник: 

„Определител на растенията в Българиа”, Делипавлов и съавтори, Земиздат, София, (1983), - преиздаден в 2003 година.

Лекарствено растение: 

Лекарствено растение= http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

1.

Centaurea solstitialis 1.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.