BGFlora.eu

 

Centaurea spinulosa Rochel ex Spreng.

= Centaurea scabiosa ssp. spinulosa (Rochel) Hayek

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Centaurea L.
Вид: Centaurea spinulosa Rochel et Spreng.
Българско име: Бодилчеста метличина


Описание:

Многогодишни растения, високи 80 – 150 см. Цветовете не са жълти. Придатъкът на средните обвивни листчета на върха е с мека ресничка, рядко с бодил по-къс от 1,5 мм или изобщо без бодил. Кошничките са яйцевидни, с диаметър 1,8 – 2,0 (1,3 – 1,5) см. Плодът е хвърчилка, дълга колкото него.

„Определител на растенията в Българиа”, Делипавлов и съавтори, Земиздат, София, (1983), - преиздаден в 2003 година. 

Centaurea scabiosa L. (многодишни растения) — По тревистите места и в храста­лаците (1—). VII—IX. (Д, М). Фиг. 1477. У нас:
ssp. fritschii Hayek — Придатъкът на обвивните листчета доста едър; връхното му осилче не по-дълго от страничните реснички. Кошничката възкълбеста, до 20 мм широка. Тук-там из цялата страна, но предимно в западните части на страната и в Родопите; f. fritschii — Придатъците се завършват с мека ресничка; f. spinigera Hay. — Придатъците се завършват с късо бодилче.        
ssp. spinulosa (Roch.) Hayek (C. s. Roch.) — Придатъците на обвивните листчета се завършват с бодилче, по-дълго от страничните реснички. Кошничките до 15 мм широки, с дребни, триъгълни придатъци. Разпространено; f. spinulosa — Цветовете червени, придатъците на обвивните листчета с по 3—12 реснички от всяка страна. Разпро­странено; f. albiflora Brandza (С. Ognianovii Urum.) — Цветовете белезникавожълти.
В Ловешко и Севлиевско; f. gabrovensis Deg. et Nelč. — Цветовете червени. При­датъците на обвивните листчета почти или съвсем без реснички. В Габровско и Сев­лиевско.
„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, Наука и Изкуство, София, (1967)


Период на цъфтеж: Цъфти: юни – октомври


         Разпространение в България:

Растат по тревисти, каменливи и пустеещи места по Черноморието, в Североизточна България, Дунавската равнина, Предбалкана, Средна и Западна Стара планина, Софийски район, Средните Родопи, Тракийската низина и Тунджанската равнина, до над 1000 метра надморска височина.


      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38;Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

 
Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: 

„Определител на растенията в Българиа”, Делипавлов и съавтори, Земиздат, София, (1983), - преиздаден в 2003 година. 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Centaurea spinulosa 1. Centaurea spinulosa 2. Centaurea spinulosa 3. Centaurea spinulosa 4. Centaurea spinulosa 5. Centaurea spinulosa 6.


 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.