BG Flora.eu

Centaurea triumfettii All.

Семейство: Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни 

Род:  Centaurea L. = Метличина 

Вид: Centaurea triumfettii All.  

Българско име:  Триумфетова метличина

Описание:

Многогодишни растения без грудковидно задебелени корени. Високи са 5 – 25 см. Стъблените листа са ланцетни, низбягващи. Крайните цветове в кошничките са с линейни дялове.Расте в храсталаци и светли дъбови гори в планините и предпланините, на надморска височина 1000 – 2000 метра.

Период на цъфтеж: 

Цъфти: април – август.

Разпространение в България: 

Видът е установен във всички подходящи флористични райони на територията на България.

Конспект на висшата флора на България = conspectus&gs_l= Zlc .

Общо разпространение:

Защитен статус: 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник: 

„Определител на растенията в Българиа”, Делипавлов и съавтори, Земиздат, София, (1983), - преиздаден в 2003 година. 

Защитен статус: 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38;

Normativni.Documenti%2FBio%2Fzbr.rtf&ei= Rg

Лекарствено растение: 

Не е лекарствено растение= http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096   

1.

Centaurea trimfettii  1 .

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.