BGFlora.eu

 

Cerastium decalvans Schl. et Vuk

C. decalvans Schloss. et Vuk., FL Croat. (1869)360; C. lanigerant auct. Clementi, Atti Tersa Riun. Scienz.- Ital. Firenze (1841)519; T. Feopr., Год. Соф. Унив. Агрон.-Лесов. Фак. XIII (1935)419; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924)205, поп Desf.; C. tomentosum auct, Stoj. et Stef., Фл. Бълг. изд. 1, I (1924)412, noil L. — Балкански рожец

(Cerastium tomentosum L. - В България е само градинско растение)

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Cerastium L.
Вид: Cerastium decalvans Schl. et Vuk
Българско име: Балкански рожец


Описание:

Многогодишно гъстотуфесто растение. Цветоносните стъбла приповдигащи се, високи 10 - 20 см, покрити с къдрави власинки. Долните листа с дръжки, горните приседнали, линейни или ланцетни до елиптично ланцетни, обикновено до З мм широки, със снопчета от листа в пазвите си. Най-долните листа без такива снопчета в пазвите си. Листните петури на всички листа и от двете страни сиво или бяло наплъстени или покрити с тънки къдрави и преплетени власинки, на върха с видимо жълтеникаво продължение, на гърба с остър изпъкнал ръб. Съцветието дихотомично разклонено, многоцветно. Цветните дръжки 2 - 3 пъти по-дълги от чашката. Прицветните листчета ланцетни, остри, по края със широк ципест ръб. Чашелистчетата ланцетни, остри, 6 - 8 мм дълги, влакнести, често с жлезисти власинки, много по-къси от венчелистчетата. Венчелистчетата бели, разперени, голи. Стълбчетата 5. Плодната кутийка широко цилиндрична, с 10 изправени зъбчета с подвити краища. Семената 1,5 - 1,7 мм дълги, силно пъпчиви, с ниски конични брадавички.

Изменчивост

1 Цялото съцветие покрито с жлези ........................................................................................................................................................ 2
1*' Цялото съцветие без жлези ................................................................................................................................................................. 4
2.  Листата ланцетни. Чашката покрита нагъсто с много жлези. Простите власинки почти липсват subsp. decalvans; С. lanigeram Clementi var. typicum Beck, Ann. Nat. Hist. Mus. Wien II (1887) 162; C. lanigeram var. decalvans (Schloss. et Vuk.) Hal., Consp. Fl. Graec. I (1900) 221 ; Hayek, 1. c.; C. lanigerum subsp. lanigeram (Clementi) Stoj. et Stef., op. c., изд. 1, I (1924) 412. Западните гранични планини (Осоговска пл.), Славянка, Пирин, Рила, Родопите.
2* Листата линейни или линейно ланцетни, силно наплъстени      subsp. adamovičii (Vel.) Stoj. et Stef., op. c. изд. 3 (1948) 416; C. moesiacum var. adamovičii Vel,, Allg. Bot. Zeitschr. XI (1905) 43; C tomentosum auct. subsp. moesiacum auct. var. adamovičii (Vel.) Stoj. et Stef., op. c. изд. 1, I (1924)413; C. adamovtfii (Vel.) T. Georg., Год. Соф. Унив. Агрон.-Лесов. Фак. XIII (1935) 623. Стара планина, Славянка, Пирин, Рила, Родопите  ........................................................................................................................................................ -3
3.  Само в пазвите на най-долните листа се намират листни пъпки или снопчета от листа ... var. adamovičii; var. typicum Stbj. et Stef., op. c. изд. 3 (1948) 416. Стара планина, Пирин, Славянка, Рила, Родопите.
3* В пазвите на всички листа се намират снопчета от листа, наплъстени с бели власинки . . var. histrio (Correns) Stoj. et Stef., I.e.; C. histrio Correns, Osterr. Bot. Zeitschr, (1909) 182 ; C. leontopodium Stoj. et Stef., Osterr. Bot. Zeitschr. (1923) 86; C. banaticum var. leontopodiam Stoj. et Stef., I.e.; C. decalvans var. leontopodium (Stoj. et Stef.) Buschm., Rep. Spec. Nov. XLIII (1938) 134. Славянка.
4.  Листата продълговато ланцетни, възголи, покрити само с разпръснати власинки, в основата стеснени, 4 - 5 см дълги и 3 - 6 мм широки. Чашелистчетата продълговати, 6 - 7 мм дълги и  до 2 мм широки, с широк ципест ръб ... . subsp. orbelicum (Vel.) Stoj. et Stef., op. c. изд. 3 (1948) 416; C. orbelicum Vel., Sitzb. Böhem. Gesell. Wiss. II (1890) 42 et Fl. Bulg. (1891) 88; Hayek, op. c. 204; C. tomentosum auct. subsp. moesiacum var. orbelicum (Vel.) Stoj. et Stef., op. c. изд. 1, I (1924) 413. Славянка, Пирин, Рила, Родопите ... 5
4* Листата линейни или линейно ланцетни. Цялото растение гъсто наплъстено с власинки . . .subsp. macedomcum (Т. Georg.) Stoj. et Stef., op. c. изд.3 (1948) 416; C. macedonicum T. Georg. in Стоян. Стеф., op. c. изд. 2 (1933) 379, n. nud. et Год. Соф. Унив. Агрон.- Лесов.Фак. XI1I ( 1935) 416. Славянка.
5.  Листата яйцевидни или яйцевидно ланцетни, гъсто наплъстени с власинки ..... f. rhodopaea Т. Georg. in Стоян. Стеф., op. с. изд. 2 (1933) 379. Родопите.
5*  Листата продълговато ланцетни, възголи, само с разпръснати власинки  ...... f. orbelicum Славянка, Пирин, Рила, Родопите.


Период на цъфтеж:


         Разпространение в България: Из високопланинските поляни и пасища и по скалите. Стара планина, Западните гранични  планини (Осоговска пл.), Славянка, Пирин, Рила и Ро­допите, до 2500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Албания, Гърция и Югославия. Балкан­ски ендемит.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

 

1. 2. 3.

Cerastium tomentosum L. 1. Cerastium tomentosum L. 2. Cerastium tomentosum L. 3.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.