BGFlora.eu

 

Cucubalus baccifer L.

Cucubalus baccifer L., Sp. PL ed. 1 (1953) 414; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 254  — Гушевица

synonym: Silene baccifer (L.) Roth

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Cucubalus L.
Вид: Cucubalus baccifer L.
Българско име: Гушевица


Описание:

Многогодишно растение, развиващо подземно разклонено кръгло коренище. Стъблото 60 - 150 (200) см дълго, тревисто, тънко, ръбесто, полуизправено, лазещо (по други растения), силно разклонено още от основата, цялото покрито с къси власинки. Листата срещуположни, целокрайни,. яйцевидни или яйцевидно ланцетни, 1,5 - 9 см дълги и 0,5 - 3 см широки, на къси дръжки. Листната петура от двете страни покрита с къси власинки. Цветовете двуполови, събрани в рехави връхни дихазии. Прицветниците листоподобни. Чашелистчетата 5, зелени, полусраснали в значително разперена чашка, 8 - 15 мм дълги, 4 - 6 мм широки, на върха с остро зъбче. Венчелистчетата 5, зеленикаво бели, на върха дълбоко, тясно врязани и разделени на две, към основата постепенно стеснени в нокът. Тичинките 10, с жълти елипсовидни прашници; тичинковите дръжки почти равни по дължина с венчелистчетата, изострени на  върха, към основата постепенно леко разширени. Плодникът от 3 плодолиста, с горен сферичен, почти 3-гнезден яйчник и 3 стълбчета. Плодът приседнал, кълбест, ягодовиден, но не много сочен, 6 - 8 мм в диаметър, при узряването черен. Карпофорът 2 - 3 мм дълъг. Семената многобройни дребни, бъбрековидни или кръгли, в зряло състояние лъскаво черни, 1,5 мм дълги.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII.


         Разпространение в България: По влажни места, край реки, горските насаждения, храсталаци, огради, Из цялата страна, докъм 1300 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: По влажни места, край реки, горските насаждения, храсталаци, огради, Из цялата страна, докъм 1300 м надморска височина.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1067)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Cucubalus baccifer 1. Cucubalus baccifer 2. Cucubalus baccifer 3. Cucubalus baccifer 4.

Cucubalus baccifer 5. Cucubalus baccifer 6. Cucubalus baccifer 7.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.