BGFlora.eu

 

Cyclamen hederifolium Ait.

Cyclamen hederifoliutn Ait., Hort. Kew. I (1789) 196; Meikle and Sinn., Fl. Eur. Ill (1972) 25; C. neapolitanum Ten., Fl. Nap. Ill (1829) 197; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 870; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1928) 31  -  Есенно ботурче

Семейство: Primulaceae Vent.
Род: Cyclamen L.
Вид: Cyclamen hederifolium Ait.
Българско име: Есенно ботурче


Описание:

Многогодишни растения. Коренището грудесто, 2 - 15 см в диаметър, голо, корените нишко­видни, излизащи от средата на грудката. Стъбло-то 10 - 17 см високо, 0,8 - 1,2 мм в диаметър, късо просто влакнесто. Листата 2,5 - 9,0 см дълги, 3 - 10 см широки, с 10 - 20 см дълга, 1 - 2 мм в диаметър, късо просто влакнеста дръжка, в основата уховидни, 5 - 7-ъгълни до неясно многоъгълни, по ръба дребно назъбени, отгоре голи или рядко просто влакнести, с бял концентричен контур или петно, отдолу голи, зелени, появяващи се след цъфтежа. Чашката 2,5 - 3,5 мм дълга, 1,5 - 2,0 мм широка, късо просто влакнеста. Венчето 15 - 25 мм в диаметър, тръбицата 2,5 - 3,0 мм дълга, 3 - 4 мм широка, венечните дялове 8 - 22 мм дълги, 6 - 12 мм широки, обратно сърцевидни, до широко елипсовидни, в основата с ушички, по ръба късо влакнести, светлорозови с по-тъмно петно в центъра на тръбицата. Тичинковите дръжки стеснени в основата, голи; прашниците при основата врязани. Кутийката 6 - 10 мм дълга, 6 - 11 мм широка, закръглена, късо просто влакнеста, отваряща се с 5 - 7 триъгълни зъбчета. Семената 2,5 - 6,0 мм дълги, 2,4 - 4,0 мм широки ладиевидни до паничковидни, по повърхността неясно брадавичести.


Период на цъфтеж: Цъфти: VIII—IX, плодоноси IX—X.


         Разпространение в България:

Из храсталаците и дъбовите гори в равнините и ниските части на планините, от морското равнище докъм 600 м надморска височина. Черноморско крайбрежие, Североизточна България, Струмска долина, Славянка, долината на р. Места, Пирин, /Средна гора, Източни и Средни Родопи. Посочва се за Рила (VeL, 1898), Западни Родопи (Дав., 1903), Беласица (Стоян., 1938).

(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Южна и Югоизточна Европа - от Франция до България.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

1. 2. 3.

Cyclamen hederifolium 1. Cyclamen hederifolium 2. Cyclamen hederifolium 3.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.