BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

 

Dactylorhiza cordigera (Fries) Soò

(18). О. Cordtgera Fries Novit. Fl. Suec. Mant. III (1842) 130; Hayek Prodr. Fl. Penin. Balc. III (1933) 355; 0. latifolia auet. vix L. — Сърцевиден салеп

Novit Fl. Suec. Mant. III (1842) 130; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. III (1933) 355; O. latifolia auct. vix L.

ex Orchis cordigera Fries

Семейство:Orchidaceae   Lindl.
Род: Dactylorhiza Necker ex Nevski, (1937)
Вид: Dactylorhiza cordigera (Fries) Soò

Българско име: Сърцевиден дланокоренник

  1.

2.

Снимки: Pryce Buckle 

Описание:

Многогодишни растения. Грудките дълбоко 2 - 4-делни. Стъблото до 40 см високо. Листата 4 - 6 обикновено с тъмни петна, долните длъгнесто обратно овални, на върха си тъпи, разперени, горните овално ланцетни или ланцетни, изправени, стигат до основата на съцветието. Съцветието овално или длъгнесто. Прицветниците пурпурни, дълги колксто цветовете или по-дълги от тях. Цветовете пурпурни. Околоцветните листчета длъгнесто ланцетни, двете външни завити назад, останалите събрани помежду си. Устната едра, широко овална или почти сърцевидна, цяла или отпред триделна, по средата си с криви почти концентрични линии. Шпората конична, насочена надолу, повече от два пъти по-къса от яйчника.

Период на цъфтеж: Май - Август

Разпространение в България:

По влажните ливади и в мочури в предпланините и планините до 2000 м надморска височина. Почти по всичките български планини, но най-вече в западната половина на страната. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение:

Югоизточна Европа - части от Румъния, България и Сърбия.

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:   „Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)

Снимка (и): 1. Витоша на 20. юни 2002, и 2. По пътя за Пампорово на 23. юни 2003

Лекарствено растение: не е лекарствено растение - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Помествасе с любезното разрешение на автора

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

НАЧАЛО/BEGINNING


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.

Copy right: K. Nanev© 2012. All rights reserved