BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

649 (19). О. maculata L. Sp. PI. ed. 1 (1753) 942; Hayek Prodr. Fl. Реnins. Balc. Ill (1933) 397 —Петнист салеп
ex О. maculata L.

Семейство:Orchidaceae   Lindl.
Род: Dactylorhiza Necker ex Nevski, (1937)
Вид: Dactylorhiza maculata (L.) Soó

Българско име: Петнист дланокоренник

1 .

Снимки: Pryce Buckle

Описание:

Многогодишни растения. Грудките дълбоко 3 – 4  -делни. Стъблото до 60 см високо, плътно. Листата 5 - 9, обикновено с тъмни петна. Долните длъгнесто обратно овални, тъпи. Третият лист отдолу обикновено най-голям, широко ланцетен, другите ланцетци или линейно ланцетни, остри, раздалечени помежду си, най-горният лист ясно отдалечен от съцветието. Съцветието първоначално конично, впоследствие овално или длъгнесто. Прицветниците по-къси или по-дълги от яйчника. Цветовете розови, по-рядко бели или пурпурни. Външните околоцветни листчета ланцетни, вътрешните линейни. Двете външни разперени, другите събрани в шлем. Устната с пурпурни петънца, с клиновидна основа, отпред триделна. Страничните ù дялове ромбични, отсечени и назъбени, средният триъгълен и обикновено по-дълъг. Шпората цилиндрична или торбеста.

Изменчивост

У нас само ssp. macrostachys (Ten.) Röhl. Sitzber. Böhm. Ges. tyiss. I (1911) 117; O. macrostaehys Teen. PI. Rar. Sic. 1 (1817) 7 ; O. sacci-fera Brogn. in Bory et Chaub. Fl. Pelop. (1838) 60 -  Шпората късо цилиндрична, почти във форма на торбичка.
Източник: "Флора на НР България", том 2, БАН, София, (1964),

Период на цъфтеж: Май - август

Разпространение в България:

Разпространен предимно в планините (в Рила до 2200 м надморска височина) в широколистни и иглолистни гори, горски поляни, край планинските потоци, в храсталаците и влажните ливади. В повечето от нашите планини, но най-вече к западната половина на страната. Конспект на висшата флора на България)= conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение: Почти в цяла Европа, включително и в Скандинавия, но с малки изключения за Иберийският полуостров и северното Черноморие.

Защитен статус: Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:  „Флора на НР България”, том II, БАН, София, (1964)

Снимка (и): Чудните мостове на 24. август 2007

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Помества се с любезното разрешение на автора

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

НАЧАЛО/BEGINNING


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.

Copy right: K. Nanev© 2012. All rights reserved