BGFlora.eu

 

Dianthus barbatus L.

Dianthus barbatus L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 401; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 227; Стоян. Ахт., Сборн. БАН XXIX (1935) 38 — Брадат карамфил

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Dianthus L.
Вид: Dianthus barbatus L.
Българско име: Брадат карамфил

Описание:

Многогодишно растение, до 60 см високо, почти голо. Листата ланцетни, 10 - 15 мм широки, понякога при основата си стеснени в къса дръжчица; долните на върха тъпи, горните удължено остри или островърхи, с мрежести жилки; средната жилка силно изпъкнала, страничните неясни. Цветовете с къси дръжки, събрание едра многоцветна главичка. Прицветниците тревисти, почти толкова дълги, колкото цветовете. Причашковите люспи овални, завършващи с осилчета. Петурата на венчелистчетата пурпурна, с група от по-дребни власинки на горната повърхност.

Изменчивост
subsp. barbatus. Едро растение, до 60 см високо. Съцветието многоцветна главичка. Западна Стара планина, Витошкия район, Рила.
subsp. compactus (Kit.) Heuff., Verh. Zool. Bot. Gesell. Wien VIII (1858) 68; Dianthus compactus Kit. in Schult., Oestreichs Fl..ed. 2, I (1814) 654; Hayek, 1. c.; D. barbatus var. compactus (Kit.) Stoj. et Acht., 1. c. Цялрто растение по-ниско и гъсто разклонено. Съцветието плътно, сбито. Рила.

Стопанско значение. Популярно декоративно растение, широко разпространено в култура почти из цяла Европа и извън нейните граници.
D. barbatus x D. superbus var. speciosus Reichenb.; D. fritschii Keller, Ősterr. Bot. Zeitschr. XLVI (1896) 391.
Стъблото обикновено неразклонено. Венчелистчетата светлорозови, на върха врязани до 1/3. Чашката както при D. superbus. Витошкия район.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI—VIII


         Разпространение в България: В храсталаци, поляни и гори, Западна Стара планина, Витошкия район, Рила, от 700 до 2000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Южна Европа (Пиренеи, Апенини, Алпи, Карпати, Балкански полуостров), Кавказ, Сибир.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1067)

 

1.

Dianthus barbatus 1.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.