BGFlora.eu

 

Dianthus pelviformis Heuffel.

Dianthus pelviformis Heuff., Flora XXXVI (1853) 625; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 1 (1924) 235; Стоян. Ахт., Сборн. БАН XXIX (1935) 49; D. bulgaricus Vel.„ Fl. Bulg. (1891) 78 — Паничковиден карамфил

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Dianthus L.
Вид: Dianthus pelviformis Heuffel.
Българско име: Паничковиден карамфил


Описание:

Многогодишно растение, високо до 40 см. Листата около 2 мм широки, линейни, островърхи, плоски; влагалищата няколко пъти по-дълги от диаметъра на стъблото. Цветовете многобройни, събрани в гъста главичка. Прицветниците широко овални, наредени керемидообразно, обикновено тъпи, на върха с разперено или  завито назад, понякога зелено шиловидно осилче. Причашковите люспи с добре развит разперен осил, достигащ средата на чашката. Чашката 7 - 8 мм дълга, 2 - 3 мм широка, слабо подута. Петурата на венчелистчетата 2 - 3 мм дълга, назъбена, гола, тъмно пурпурна.

Изменчивост
var. leucolepis (Petr.) Aschers. et Graebn., Syn. V, 2 (1921) 344; D. leucolepis Petr. Fl. Niss. (1882) 118. Причашковите люспи възбели.

Dianthus pelviformis е бил описан от János A. Heuffel in 1853. Името е утвърдено като валидно за публикуване.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI - VIII


         Разпространение в България: По тревисти места. Знеполския район, Струмската долина (северната част), Рила, между 1000 и 1400 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: България, Албания, Югославия. Балкански ендемит.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1067)

1. 2.

Dianthus pelviformis 1. Dianthus pelviformis 2.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.