BGFlora.eu

 

Dianthus superbus L.

Dianthus superbus L., FL Suec. ed. 2 (1755) 146; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 251; Стоян. Ахт., Сборн. БАН XXIX (1935) 82 — Великолепен, превъзходен карамфил

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Dianthus L.
Вид: Dianthus superbus L.
Българско име: Великолепен, превъзходен карамфил


Описание:

Многогодишно растение, високо 30 - 65 (90) см, рехаво-туфесто, с приповдигащи се в основата и разклонени в горната си част стъбла. Листата линейно ланцетни или ланцетни. Цветовете силно ароматични. Причашковите люспи 2 - 4 на брой, овални, заострени или завършващи в къс осил, достигащи до 1/4: или 1/3 от дължината на чашката. Чашката 15 - 30 мм дълга, 3 - 6 мм широка, постепенно стесняваща се нагоре. Петурата на венчелистчетата около 20 мм дълга, насечена повече от половината си, бяла, по-рядко розова, с едри власинки на горната повърхност.

Стопанско значение. Много ценно декоративно растение, използувано в градинарството.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI—VIII.


         Разпространение в България: В предпланинските и планинските поляни, по рядко в низините. Северо­източна България, Стара планина, Софийския район, Витошкия район, Рила, Западна Средна гора, Западните Родопи, докъм 1800м надморска височина, рядко под 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Европа (с изключение на крайния Запад, крайния юг и север), Централна Азия, Сибир, Индо-Китайската област.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1067)

 

1. 2. 3. 4. 5.

Dianthus superbus 1. Dianthus superbus 2. Dianthus superbus 3. Dianthus superbus 4. Dianthus superbus 5.

6.

Dianthus superbus 6.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.