BGFlora.eu

 

Dipsacus laciniatus L.

Семейство: Dipsacaceae
Род: Dipsacus L.
Вид: Dipsacus laciniatus L.
Българско име: Нарязанолистна лугачка


Описание:

Високи двугодишни, бодливи растения с едри, срещуположни листа. Цветовете събрани в бодливи главички, обвити от няколко ланцетни листчета; прицветниците във вид на бодливи листчета. Външната чашка с 4, рядко с 8 ръба и с 4 къси зъбчета; венчето 4-разделно тичинки 4. Яйчникът долен, едногнезден, с 1 стълбче. Двугодишни растения. Листата приседнали; съцветието продълговато-яйцевидно; прицветниците към върха шиловидни; цветовете лилави, бели или розови. Стъблените листа пересто изрязани, по краищата си четинесто-ресничести или бодливи.


D. laciniatus L. (D. bulgaricus Hayek) (Двугодишни растения) — По сухите тревисти места, край изкопите, каналите и др. Доста често (I). VI— VIII. (Д, Т).


Период на цъфтеж: Цъфти: Юни – Август


         Разпространение в България: По сухите тревисти места, край изкопите, каналите и др., на надморска височина до 1000 метра. Доста често. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:


Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Dipsacus laciniatus 1. Dipsacus laciniatus 2. Dipsacus laciniatus 3. Dipsacus laciniatus 4.

Dipsacus laciniatus 5. Dipsacus laciniatus 6. Dipsacus laciniatus 7. Dipsacus laciniatus 8.

Dipsacus laciniatus 9. Dipsacus laciniatus 10. Dipsacus laciniatus 11. Dipsacus laciniatus 12.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.