BGFlora.eu

 

Dipsacus silvester Huds.

syn. Dipsacus fullonum L.

Семейство: Dipsacaceae
Род: Dipsacus L.
Вид: Dipsacus silvester Huds.
Българско име: Сукнена лугачка


Описание:

Високи двегодишни, бодливи растения с едри, срещуположни листа. Цветовете събрани в бодливи главички, обвити от няколко ланцетни листчета; прицветниците във вид на бодливи листчета. Външната чашка с 4, рядко с 8 ръба и с 4 къси зъбчета; венчето 4-разделно тичинки 4. Яйчникът долен, едногнезден, с 1 стълбче. Листата приседнали; съцветието продълговато-яйцевидно; прицветниците към върха шиловидни; цветовете лилави, бели или ро­зови. Стъблените листа цели, тъпо назъбени, по краищата си голи или с редки, бодливи шипчета.
D. silvester Huds. (Двугодишни растения) — Край реките, изкопите и др., предимно в по-ниските места и по-рядко от следващия вид (1). VI— VIII. Фиг. 1354.


Период на цъфтеж: Цъфти: Юни - Август


         Разпространение в България:

Край реките, изкопите и др., предимно в по-ниските места и по-рядко от следващия вид D. laciniatus L. Расте на надморска височина до 1000 метра. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Евро-Азиатски и Северно – Африкански вид, но е познат в Северна и Южна Америки, Южна Африка, Австралия и Нова Зеландия като интродуциран вид.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Dipsacus silvester 1. Dipsacus silvester 2. Dipsacus silvester 3. Dipsacus silvester 4. Dipsacus silvester 5.

Dipsacus silvester 6. Dipsacus silvester 7. Dipsacus silvester 8. Dipsacus silvester 9.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.