BGFlora.eu

 

Echinops ritro L.

Е. ritro L.(Е. r. p tenufolius Boiss.) = E. ritro β tenuifolius Boiss.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Echinops L.
Вид: Echinops ritro L.
Българско име: Бодлив челядник


Описание:

Четинките на хвърчилката сраснали до половината си или по­вече. Кошничките сини. Расте по сухите и каменливи места из цялата страна на надморска височина до 1000 метра.
У нас: var. ruthenicus (М. В.) Stoj. et Stef. (Е. r. MB.) — Растение без жлезисти власинки. Разпространено. ...........................................................
var. thracicus (Vel.) Stoj. et Stef. {E. t. Vel.) — Долната част на стъблото и горната повърхност на листата със жлезисти власинки. Предимно на юг от Стара планина.


Период на цъфтеж: VII—VIII.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

Echinops ritro 1. Echinops ritro 2. Echinops ritro 3. Echinops ritro 4.

Echinops ritro 5. Echinops ritro 6. Echinops ritro 7. Echinops ritro 8.

Echinops ritro 9. Echinops ritro 10. Echinops ritro 11.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.