BGFlora.eu

 

Echinops sphaerocephalus L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Echinops L.
Вид: Echinops sphaerocephalus L.
Българско име: Кръглоглав челядник


Описание:

Обвивните листчета по гърба си жлезисто-влакнести. Многодищни растения. Растат по сухите тревисти и ка­менливи места, из цялата страна на надморска височина до 1000 метра.


Период на цъфтеж: Цъфти: VI—IX


         Разпространение в България: из цялата страна на надморска височина до 1000 метра.(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Echinops sphaerocephalus 1. Echinops sphaerocephalus 2. Echinops sphaerocephalus 3.

Echinops sphaerocephalus 4. Echinops sphaerocephalus 5. Echinops sphaerocephalus 6.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.