BGFlora.eu

 

Род Alliaria Scop.

Род 329 (3). ЛЪЖИЧИНА — ALLIARIA SCOP.¹

Scop., Fl. Cam. ed. 1 (1760) 515.

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae) 
Род: Alliaria Scop.
Българско име: Лъжичина

Описание:

Едногодишни или двегодишни растения с изправени облистени стъбла, голи или с разперени неразклонени власинки в долната част. Листата цели, с дръжки, триъгълно сърцевидни или закръглено бъбрековидни, вълнообразно тъпо назъбени или напилени. Съцветията прости или разклонени, със или без прицветници. Чашелистчетата изправени, без торбесто разширение в основата, Венчелистчетата бели, продълговато обратно яйцевидни, с къс нокът, двойно по-дълги от чашката. Тичинките 6, с плоски лентовидни дръжки, без зъбчета в основата. Нектарните жлези, обграждащи основата на късите тичинки са съединени с тези, разположени навън от по-големите тичинки и образуват повече или по-малко затворен пръстен. Яйчникът приседнал. Стълбчето късо, ясно конично, със слабо дисковидно или полусферично цяло близалце. Плодът линейна четириръбеста заострена шушулка. Капачетата изпъкнали, грапави, с една силно издадена средна жилка и две тънки странични. Преградната стена тънка, прозрачна, с удължени клетки, с вълнисти стени. Семената 3 - 4 мм дълги, едноредни, продълговати до почти цилиндрични, в напречен пререз кръгли. Семенната обвивка чернокафява, грапава, с надлъжни бразди, при намокряне не се ослузява.

Автономно самоопрашващи се растения; рядко се посещават от различни насекоми.

¹ Разработил Ив. Асенов.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1070)

Този род е представен в България само с един вид:

Alliaria petiolata (M. B.) Cavara et Grande - Лъжичина, чеснова трева

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.