BGFlora.eu

 

Род Bunias L.

Род 333 (7). СВЪРБИГА —BUNIAS L.¹

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 669; Gen. PI. ed. 5 (1754) 300.

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Bunias L.
Българско име: Свърбига

Описание:

Едногодишни до многогодишни тревисти растения. Стъблата изправени, от основата разклонени, обилно покрити с жлезисти, размесени с разклонени или неразклонени власинки или почти голи. Листата прости, трионовидно назъ­бени или лировидно пересто наделени до пересто нарязани, изобилно влакнести. Съцветията гроздовидни, силно разклонени, рехави. Чашелистчетата изправени до леко разперени; външните без или със слабо торбесто разширение в основата. Венчелистчетата жълти или бели, обратно яйцевидни, към осно­вата стеснение дълъг нокът. Тичинковите дръжки в основата без зъбци. Нектарните жлези при късите тичинки пръстеновидни, навън леко триделни и съединени със средните в затворен пръстен. Плодникът бутилковиден, с приседнал яйчник, често със жлези; семепъпките 2 - 4; стълбчето добре развито с дисковидно до почти сферично близалце. Плодовете неразтварящи се твърди шушулчици с 4 неравномерно назъбени, надлъжни твърди крила или най-малко с твърди ръбове, на върха заострени в стълбче, с 1 - 4 най- често едносеменни гнезда. Преградната стена твърда, зигзаговидна. Семе­ната заоблени, с носче. Семеделите продълговати, спирално завити около зародишното коренче. Посещават се от дребни насекоми. Автономно само- опрашващи се.

Таблица за определяне на видовете

1 Венчелистчетата 8 - 13 мм дълги. Шушулчиците 10 - 12 мм дълги, елип­тично четириръбести, четиригнездни, с 4 надлъжни неравномерно назъбени криловидни израстъци ........................................................ 1. Крилатоплодна свърбига — В. erucago L.
1* Венчелистчетата 4 - 8 мм дълги. Шушулчиците 5 - 10 мм дълги, несимет­рично яйцевидни, 1 - 2-гнездни, без криловидни израстъци ............................................................. .......................................................................2. Източна свърбига — В. orientalis L.

¹ Разработил И в. А с е н о в.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1070)

ВИДОВЕ:

Bunias erucago L. - Крилатоплодна свърбига

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.