BGFlora.eu

 

Hieracium aurantiacum L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Heiratium L.
Вид: Hieracium aurantiacum L.
Българско име: Оранжева рунянка


Описание:

 Хвърчилката съставена от еднакво дълги лъчи. Плодът 1,5—2,5 мм дълъг; ребрата на горния си край завършват със зъбчета. Растения често с издънки. Стъблото разклонено, с две или повече кошнички. Стъблото по-високо от 20 см, с много кошнички. Цветовете оранжеви (често периферните отвън с червени черти) портокалено червени или чисто червени.
Н. aurantiacum L. (Многогодишно растение) — Из ливадите във високопланинския пояс (—3). VII—VIII. Фиг. 1535.
У нас междинните видове: Н. fuscoatrum N. P. (H. aurantiacum-pratense) и H. multiflorum Schleich. (H aurantiacum-cymosum) — Средна Стара пл., Витоша и Пирин; Н. biflorum А.-Т. (H. multiflorum-pilosella) Витоша, Ком.


Период на цъфтеж: Цъфти: VII— VIII


         Разпространение в България: Из ливадите във високопла­нинския пояс. Расте на надморска височина до 3000 метра. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

1. 2. 3.

Hieracium aurantiacum 1. Hieracium aurantiacum 2. Hieracium aurantiacum 3.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.