BGFlora.eu

 

Hieracium racemosum W. et K.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Heiratium L.
Вид: Hieracium racemosum W. et K.
Българско име: Гроздовидна рунянка


Описание:

Хвърчилката съставена от размесени (по-дълги и по-къси) лъчи. Плодът 3—5 мм дълъг; ребрата му образуват в горния край пръстеновидно надебеление. Растение без издънки. Власинките късо назъбени (зъбците по-къси от диаметъра на власинките). Стъблото през време на цъфтежа с розетка от листа; стъблените листа малобройни или съвсем липсват, рядко с повече листа. Обвивката на кошничките гола или с къси редки власинки; обвивните листчета тесни, не са листовидни. Листата ± зелени, влакнести; приосновните с дълги дръжки, със закръглена или сърцевидна основа, по-рядко стеснени (но тогава зелени и влакнести). Стъблените листа 3 или повече, приосновните малко на брой. Обвивката на кошничките без жлези или почти без жлези.
Н. racemosum W. К. (Многогодишно растение) — Из горите в цялата страна (1—2). VII—X. Фиг. 1548.
Междинни видове: Н. pseuderiopus Zahn (Н. racemosum- sparsum) — Средна и Западна Стара пл., Осогово, Западни Родопи; Н. olympicum Boiss. (Н. racemosum-stuppeum) — Стара пл., Рила, Витоша, Родопи, Лозенска пл., Пирин.


Период на цъфтеж: Цъфти: VII—X


         Разпространение в България: Из горите в цялата страна. Среща се на надморска височина между 1000 и 2000 метра. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hieracium racemosum 1. Hieracium racemosum 2. Hieracium racemosum 3. Hieracium racemosum 4.

Hieracium racemosum 5. Hieracium racemosum 6. Hieracium racemosum 7. Hieracium racemosum 8.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.