BG Flora.eu

IMPATIENS  BALSAMINA  L.

Семейство: Balsaminaceae DC. - Слабоногови

Род: Impatiens L. - Слабонога

Слабонога

Вид: Impatiens balsamina L. - Слабонога

Sp. PI. ed. 1 (1753) 938  

Българско име: Градинска слабонога, Слабонога, сусамка, каначка  

Описание:

Едногодишно, 10-60 см високо растение с ланцетни и широко ланцетни листа. Цветовете розови, червени или бели. Плодната кутийка космата. Произхожда от Източна Африка.

Период на цъфтеж:

Разпространение в България:

Отглежда се като градинско и стайно декоративно растеиие. Използува се в народната медицина.

Общо разпространение:

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник:

„Флора на НР България”, том 7, БАН, София, (1979),

„Определител на растенията в България”, Д. Делипавлов и съавтори, ЗЕМИЗДАТ, София, (1983) – (преиздадена в 2003)

 

1.              2.              3.

Impatiens balsamina 1.  Impatiens balsamina 2.  Impatiens balsamina 3.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.