BGFlora.eu

 

Knautia arvensis (L.) Coult.

Семейство: Dipsacaceae - Лугачкови
Род: Knautia L.
Вид: Knautia arvensis (L.) Coult.
Българско име: Полско червеноглавче


Описание:

Тревисти растения със срещуположни листа. Цветовете събрани в главички, с обвивка от няколко листчета; външната чашка с къса дръжка, сплескана, четиристенна; устието на вътрешната чашка с нееднакви и често много къси 8 - 16 зъбчета. Венчето с дълга тръбица, четириразделно; 4 тичинки; яйчникът долен, едногнезден; стълбчето с двуразделно близалце. Цветовете светлорозови или светлолилави. Стъблото и долната повърхност на листата рядко биват сивовлакнести. Периферните цветове в главичките ясно по-големи от другите.

2655. (4). К. arvensis (L.) Coult. {Scabiosa a, L.) (Щ) — По тревистите места и в храсталаците (1 - 2). V - IX. (Д, Т, Л). Фиг. 1357.
var. arvensis (Scabiosa polymorpha Schmidt) — Листата обикновено перести,, рядко цели. Стъблото с няколко двойки листа, цветовете синьолилави. Разпространено- f. arvensis (К. a. f. pratensis Szabo) — Листата перести; дръжките на кошничките без жлези или с редки жлези; f. glandulosa Froel. Листата перести; дръжките на кошничките с изобилни жлезисти власинки — Пирин; f. agrestis (Schmidt) Szabo (Sca­biosa polvmorpha 2. agrestis Schmidt) — Листата цели, целокрайни или назъбени..
var. travnicensis (Beck) (K. rigidiuscula var. t Beck) — Стъблото в долната си част с гъсти стърчащи четинки, безлистно или с една двойка малки перести листчета. Приосновните цели или лировидни. Цветовете червенолилави или пурпурни. В пред- планините и планините на Югозападна България (Самоковско, Рила, Люлин).
var. albanica (Briq.) (Scabiosa a. Briq.) — Стъблото безлистно или c една двойка малки листчета, гъсто покрито с меки, дълги власинки. Листата обикновено цели, гъсто - прилегнало влакнести. Цветовете червенолилави. Славянка.


Период на цъфтеж: Цъфти: май до септември


         Разпространение в България: По тревистите места и в храсталаците на надморска височина между 1000 и 2000 метра. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Knautia arvensis 1. Knautia arvensis 2. Knautia arvensis 3. Knautia arvensis 4. Knautia arvensis 5.

Knautia arvensis 6. Knautia arvensis 7. Knautia arvensis 8. Knautia arvensis 9.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.