BGFlora.eu

 

Knautia drymeja Heuffel

Семейство: Dipsacaceae - Лугачкови
Род: Knautia L.
Вид: Knautia drymeja Heuffel
Българско име: Горско червеноглавче


Описание:

Тревисти растения със срещуположни листа. Цветовете събрани в главички, с обвивка от няколко листчета; външната чашка с къса дръжка, сплескана, четиристенна; устието на вътрешната чашка с нееднакви и често много къси 8 - 16 зъбчета. Венчето с дълга тръбица, четириразделно; 4 тичинки; яйчникът долен, едногнезден; стълбчето с двуразделно близалце.Всичките листа космати. Долните стъблени листа най-широки в долната си част. Стъблата излизат отстрани на листните розетки. Стъблото в долната си част меко влакнесто. Листата отгоре рядко влакнести, отдолу сивовълнести. Стъблените листа овални или овално-ланцетни, напилени.

2658.  (7). К. drymeja Heuff. (K. nymphartim Boiss. et Heldr.) (Многогодишни растения)  — Из сенчестите гористи и каменливи места; доста често в планинския пояс на Средна и Западна Стара пл., Витоша, по-ниските планини в Югозападна България, Рила, Западни Родопи и Славянка (2). V - IX. Фиг. 1358.
Хибрид: К. drymeja Heuff. X К. midžorensis Form. (KX perfoliata Vel.) — Витоша, Рила.


Период на цъфтеж: Цъфти: от май до септември


         Разпространение в България: Из сенчестите гористи и каменливи места; доста често в планинския пояс на Средна и Западна Стара пл., Витоша, по-ниските планини в Югозападна България, Рила, Западни Родопи и Славянка на надморска височина до 2000 метра. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

Knautia drymeja 1. Knautia drymeja 2. Knautia drymeja 3. Knautia drymeja 4. Knautia drymeja 5.

Knautia drymeja 6. Knautia drymeja 7. Knautia drymeja 8. Knautia drymeja 9.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.