BGFlora.eu

 

Knautia midžorensis Form.

Семейство: Dipsacaceae - Лугачкови
Род: Knautia L.
Вид: Knautia midžorensis Form.
Българско име: Миджоренско червеноглавче


Описание:

Тревисти растения със срещуположни листа. Цветовете събрани в главички, с обвивка от няколко листчета; външната чашка с къса дръжка, сплескана, четиристенна; устието на вътрешната чашка с нееднакви и често много къси 8 - 16 зъбчета. Венчето с дълга тръбица, четириразделно; 4 тичинки; яйчникът долен, едногнезден; стълбчето с двуразделно близалце. Стъблените листа цели и най-широки по средата си или в долната си част. Коренището хоризонтално. Горните листа голи. Долните стъблени листа най-широки по средата си. Стъблото излиза от средата на листната розетка, която увяхва през време на цъфтежа.

2659.  (8). К. midžorensis Form. (K. longifolia auct. non W. К.; К magnifica auct. non Boiss.) (Многогодишни растения) — По тревистите места, в плани­ните. Среща се в Средна и Западна Стара пл., Рила, Пирин, Средни и Западни Родопи, Витоша, Руй, Осогово и Парамунска пл. (2 - 3). VII - IX.
f. midžorensis (К. Wagneri Briq.) — Цветовете червени; f. flavescens (Рапč.) Hayek (К. magnifica var. f. Рапč.) — Цветовете жълти. Западен Балкан.
Хибрид: К. drymeja Heuff. X К. midžorensis Form. (KX perfoliata Vel.) — Витоша, Рила.


Период на цъфтеж: Цъфти: юли – септември


         Разпространение в България: По тревистите места, в планините. Среща се в Средна и Западна Стара пл., Рила, Пирин, Средни и Западни Родопи, Витоша, Руй, Осогово и Парамунска пл. На надморска височина между 2000 и 3000 метра. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Knautia midzorensis 1. Knautia midzorensis 2. Knautia midzorensis 3. Knautia midzorensis 4.

Knautia midzorensis 5. Knautia midzorensis 6. Knautia midzorensis 7.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.