BGFlora.eu

 

Laburnum anagiroides Medic.

* L, anagyroides Medic., Vorles II (1787) 363; L. vulgare Griseb., Spicil. Fl Rum. Bithyn I (1843) 7; Cytisus laburnum L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 379 — Златен дъжд

Семейство: Leguminose Juss. (Fabaceae)
Род: Laburnum Medic.
Вид: Laburnum anagiroides Medic.
Българско име: Златен дъжд

Описание:

ħ. Дърво до 7,0 м високо, кората тъмносива, гладка. Листата тройни; оста 10,0 - 50,0 мм дълга, прилегнало късо влакнеста. Листчетата 30,0 - 80,0 мм дълги и 8,0 - 25,0 мм широки, на къси дръжки, елиптични или елиптично обратно яйцевидни, в основата клиновидно стеснени, на върха притъпени, целокрайни, отгоре зелени, голи, отдолу сиви, по ръба и отдолу прилегнало гъсто влакнести. Съцветията многоцветни, 10,0 - 25,0 см дълги, увиснали. Цветните дръжки 5,0 - 15,0 мм дълги, прилегнало късо влакнести. Прицветниците линейни, 3,0 - 4,0 мм дълги, прилегнало влакнести, прикрепени към върха на цветната дръжка. Чашката 5,0 - 6,0 мм дълга и широка, широко звънеста, прилегнало късо влакнеста, до 1/3 двуустна; зъбците по-къси от тръбицата. Венчето златистожълто, голо. Бобът 5,0 - 6,0 см дълъг, прилегнало късо влакнест, с 3 - 7 семена. Семената лещовидни, кафяви, гладки.

L. alpinum (Mill.) Berchtoldet J. Presl, Rostl. Ill (1835) 99 се култивира ограничено като
декоративно.
¹ Разработил Б. Кузманов

Забележка: Интродуциран, инвазивен вид. Силно отровен – отровни са цветовете и семената, кората и дървесината. Съдържат подобният на никотина алкалоид цитозин, който възбужда дихателния център в продълговатия мозък, в резултат на което се ускорява и задълбочава дишането, повишава се кръвното налягане.
Конкурира се с местните видове за хранителни вещества и светлина, като образува понякога плътни монокултури. Силно привлича насекомите опрашители, и така потиска опрашването на местни видове. Фиксира атмосферния азот.

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VI.

Разпространение в България: Култивирано като декоративно в градини и паркове.
(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Произхожда от Европа.

Защитен статус:  Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: не е лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

1. 2. 3. 4. 5.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.