BGFlora.eu

 

Lathyrus pratensis L.

L. prateasis L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 733; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1926) 815; Ball, Fl. Eur. II (1968) 140; L. pratensis var. glaberrimus Schur, Enum. PI. Transs. (1866) 175; Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1,11 (1925); L. pratensis f. glabrescens Beck, Fl. Nied. Ősterr. (1892) 822; Стоян. Стеф. Китан., Фл. Бълг. изд. 4, II (1967) 654 — Ливадно секирче

Семейство: Leguminose Juss. (Fabaceae)
Род: Lathyrus L.
Вид: Lathyrus pratensis L.
Българско име: Ливадно секирче


Описание:

Многогодишно растение.. Коренището хоризонтално, дълго. Стъблата единични или по няколко, (20,0) 30,0 - 100,0 (130,0) см високи, изправени, възходящи или полулежащи, рядко при основата вкореняващи се, четириръби, без крила, често разклонени, голи. Прилистниците (5,0) 10,0 - 30,0 мм дълги и 3,0 - 6,0 (10,0) мм широки, равни по дължина на листната дръжка, по-дълги или малко по-къси от нея и малко по-дребни от листчетата, колиевидни, дъговидно жилкувани, голи. Листната ос най-малко на горните листа с мустаче; листната дръжка без крила. Листчетата една двойка, (1,5) 2,0 - 4,0 (5,0) см дълги и (2,0) 3,0 - 7,0 (9,0) мм широки, по-дълги или малко по-къси от листната дръжка, линейно ланцетни до ланцетни или линейни, на върха заострени и с 3 по-ясни, за­вършващи във връхното осилче, дъговидни или почти успоредни жилки, голи. Съцветната дръжка много по-дълга от присъцветния лист. Прицветниците малко по-къси от цветните дръжки или равни на тях, нишковидно шиловидни, ципести. Цветните дръжки прилегнало бяло влакнести, малко по-къси от чашковата тръбица или равни на нея. Цветовете (2) 4 - 10 (12), (12,0) 14,0 - 16,0 (17,0) мм дълги. Чашката 2 пъти по-къса от венчето, с 5 зелени ясни и 10 - 15 по-неясни кафяви жилки, късо четинесто влакнеста; зъбците ланцетни до ланцетно шиловидни, неравни помежду си, горните равни на тръбицата, долният по-дълъг от нея. Венчето лимоненожълто. Флагчето (10,0) 12,0 - 13,0 (14,0) мм дълго и 8,0 -  9,0 мм широко, равно на крилцата, обратно яйцевидно до продълговато овално, на върха закръглено и целокрайно, почти от средата си изведнаж стеснено в широк нокът. Крилцата със широко елиптична до полукръгла или не­правилно триъгълна, по-дълга от тънкото извито нокътче петурка, езичето 1/4 от нокътя. Ладийката 9,0 - 10,0 мм дълга и 3,0 - 4,0 мм широка, петурката триъгълно елиптична, на върха заострена. Бобът 4,0 -5,0 см дълъг и 4,0 -  5,0 мм широк, черен, линеен, лъскав, фино мрежесто жилкуван, с успоредни ръбове, на върха изведнаж стеснен в късо носче, гол. Семената 6 - 10, кафяви, лъскави, гладки, сплеснато закръглени, слабо удължени, с мраморна шарка; ръбецът 1/4 - 1/5 от обиколката на семето, плосък, линеен.

Стопанско значение. Добро фуражно и медоносно растение.

Забележка. Изменчивостта по отношение на ширината и формата на листата, както и големината на цветовете не е корелативна и не подлежи на таксономична организация. За страната се посочват както овласени, така и голи форми. Не можа да се установи обаче типичната форма, посочвана от Стоянов, Стефанов и Китанов във Флора на България, изд. 4, като влакнеста, вследствие многобройните противоречиви данни и невъзможност да се провери растението, описано от Линей. И по отношение на този синдром обаче се наблюдава голямо разнообразие както по отношение характера на овласяването, така и по размера на овласената повърхност.


Период на цъфтеж: Цъфти:  VI—VII, плодоноси: VII— VIII.


         Разпространение в България: Из храсталаци, горски поляни и край посевите, в равнините, предпланините и планините. Разпространено, до 1500 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Европа (с изключение на крайния север), Кав­каз, Югозападна Азия, Централна Азия, Сибир, Японо-Китайска област, Индо-хималайска област, Северна и Централна Африка.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.