BGFlora.eu

 

Leontodon hispidus L.

L. hispidus L. (L. hastilis Koch)

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Leontodon L.
Вид: Leontodon hispidus L.
Българско име: Четинестовлакнеста жълтица


Описание:

Човката много по-къса от плода и малко по-тънка от него. Растения без вретеновидни грудки. Листата покрити с власинки, всяка от които на върха си за­вършва с една розетка, съставена от 2 - 5 кукички. Розетките на върховете на четинките, покриващи листата, съставени от 2 - 3 кукички.
L. hispidus L. (L. hastilis Koch) (Многогодишни растения) - Из ливадите, край потоците и по влажните, тревистите и каменливите места. Среща се в цяла България, предимно в планинския пояс на надморска височина между 1000 и 3000 метра.
Цъфти:  VI - IX.
var. hispidus  -  Стъблото, листата и обвивката влакнести. Често.
var. glabratus Koch (L. danubialis Jacq.) - Голо или почги голо растение.


Период на цъфтеж: Цъфти:  VI - IX.


         Разпространение в България: Из ливадите, край потоците и по влажните, тревистите и каменливите места. Среща се в цяла България, предимно в планинския пояс на надморска височина между 1000 и 3000 метра. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:


Защитен статус: Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)


1. 2. 3. 4. 5. 6.

Leontodon hispidus 1. Leontodon hispidus 2. Leontodon hispidus 3. Leontodon hispidus 4. Leontodon hispidus 5. Leontodon hispidus 6.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.