BG Flora.eu

Myosotis  alpestris F. W. Schmidt

Myosotis alpsteris F. W. Schmidt, Fl. Boem., Ill (1794) 26; Vel. Fl- Bulg. (1891) 647; Grau, Oster. Bot. Zeitsch., CXI (1964) 588; Grau, Merxmuller, Fl. Eur., Ill (1972) 114; M. sylvatica Ehrh. auct. subsp. alpestris (F. W. Schmidt) Rohl., Sitzungsber. Bohm. Ges. Wiss. (1911) 93; Стоян. Стеф., Фл. Бълг., изд. 1, II (1925) 912; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc., II (1928) 77; M. sylvatica subsp. alpestris var. lactea Boeninngh, Prodr. Fl. Monast. (1824)54; Стоян. Стеф. 1. c.; M. sylvatica P-firma Neilr., Fl. Niederosterr. (1859) 528; Стоян. Стеф., Фл. Бълг., изд. 2 (1933) 841; М. sylvatica subsp. alpestris va-r. bulgarica Vestergr., Ark. Bot., 29A, 8 (1938) 37; Стоян. Стеф., Фл. Бълг., изд. 4 (1948) 932 — Алпийска незабравка.

Семейство:  BORAGINACEAE   JUSS.  -  ГРАПАВОЛИСТНИ 

Род:  MYOSOTIS L.  -  НЕЗАБРАВКА  

Вид:  Myosotis  alpestris  F. W. Schmidt

Българско име:  Алпийска незабравка 

Описание:

Многогодишни растения.. Стъблото 5—35 см високо, 0,1—0,2 см в диаметър, единично или многобройно от основата разклонено, без стерилни издънки, изцяло облистено, разперено дълго просто влакнесто, много рядко голо. Приосновните листа на 1—4 см дълги, клиновидни дръжки, 1—3 см дълги, 0,5—1,0 см широки, елиптични, лопатовидни; стъблените приседнали, 0,7—3,5 см дълги, 0,3—0,8 см широки, всичките по двете повърхности, отгоре по-гъсто, просто влакнести, по ръба целркрайни, дълго ресничести. Присъцветниците листоподобни. Съцветието многоцветно, сбито, връхно. Прицветници липсват. Цветните дръжки 0,3—2 мм, при плода до 4 мм дълги, гъсто прилегнало просто влакнести. Чашката 1,8—2,2 мм, при плода до 3 мм дълга, звънеста, неопадваща, до 2/3 наделена, дяловете ланцетни, дълго разперено и късо прилегнало просто влакнести, при плода отворени. Венчето синьо, морскосиньо, синьо с розов оттенък, ароматично; тръбицата 2—2,2 мм дълга, знънчевидна, гола, белезникава; венечният диск 3,2—6,5 мм в диаметър, паничковиден, 5-делен; дяловете закръглени, по края с тънък ципест ръб, папилозни. Орехчетата 1,5—2 мм дълги, яйцевидни, на върха заоблени, в напречно сечение елиптични, с ясно раз­вити странични ръбове, следата от прикрепването заоблена до елиптична с две странични бразди, блестящи, черни.

Период на цъфтеж: 

Цъфти VI—VIII, плодоноси VI—VIII.

Разпространение в България:

По тревисти и скалисти места, планински и високопланински поляни. Западна и Средна Стара планина, Витошки

район, Славянка, Пирин, Рила, Средна гора, Родопи от 1500 докъм 2900 м надморска височина.

Общо разпространение: 

   Европа, Кавказ, Югозападна Азия. Вероятно и в други райони на Азия и Северна Америка според Grau (1978).

Защитен статус: 

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38;   Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение:

не е лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

Източник:  

 „Флора на НР България”, том IX, БАН, София, (1989)  

  1.            2.            3.

Myosotis alpestris 1.     Myosotis alpestris 2.    Myosotis alpestris 3.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.