BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

Orchis coriophora L.

633 (3). О. coriophora L. Sp. PL ed. 1 (1753) 940; Hayek Prodr. Fi. Pemns. Balc. Ill (1933) 386 — Дървеницов салеп

Семейство: Orchidaceae Lindl.
Род: Orchis L.
Вид: Orchis coriophora L.
Българско име: Дървеницов салеп

Описание:

Orchis coridphora L.

Wanzen-Knabenkraut

Beschreibung: Pflanze zierlich bis mittelgroß, 12 - 50 cm hoch. Stengel aufrecht und dünn. Laubblätter 4 - 10, die meisten am Grunde rosettig gehauft. Die Grundblätter schmal und lanzettlich, zugespitzt, 5 - 15 cm lang und 0,8 - 2,0 cm breit, gefaltet und ungefleckt. Nach oben folgen 2- bis 4 scheidige Stengelblätter. Blütenstand zylindrisch, 5 - 15 cm lang, dicht- und reichblütig. Blüten relativ klein, grün bis dunkel rotbraun gefarbt. Tragblätter lanzettlich und zugespitzt, etwa so lang wie der Fruchtknoten. Seitliche Sepalen eiförmig-lanzettlich und zugespitzt, 7 - 10 mm lang und 3 - 4 mm breit. Petalen 4 - 6 mm lang und 1 - 2 mm breit, zugespitzt. Alle Perigonblätter helmförmig zusammenneigend. Lippe dreilappig, 5 - 7 mm lang und 7 mm breit, flach, nach rückwärts umgebogen, der Mittellappen vorgezogen. Lippe grün bis dunkel rotbraun gefärbt, an der Basis heller, mit roten Punkten oder Strichen gezeichnet. Sporn kurz und konisch, an der Basis breit und am Ende zugespitzt, 5 - 6 mm lang, abwärts gerichtet. Wanzenähnlicher Geruch der Blüten.
Blütezeit: Von April bis Juni, relativ spätblühend.
Hohenverbreitung: Von der Küste bis etwa 2200 m.
Standort: Auf feuchten Standorten, im Mittelmeergebiet auch auf trockeneren Böden wachsend.
Naturschutz: Nach der Bundesartenschutz-Verordnung vom Aussterben bedroht.
Bastarde: Nachgewiesen mit O. collina, laxiflora, morio, palustris und tridentata, A. pyramidalis, S. vomeracea subsp. vomeracea.
Bildnachweis: 20.6.1970, Kitzingen (Unterfranken), H. Baumann
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

Orchis coridphora L.

Описание: Дребничко до средно по размер растение, 12 - 50 см високо. Стъблото изправено и тънко. Листата 4 - 10, повечето струпани в розетки в основата. Приосновните листа тесни и копиевидни, заострени, дълги 5 - 15 см и широки 0,8 - 2,0 см, сгънати и без петна. Нагоре следват 2- до 4 недобре развити стволови листа. Съцветието цилиндрична, дълго 5 - 15 см, гъсто и с много цветовеs. Цветовете сравнително малки, зелени до тъмно червено-кафяво оцветени. Прицветниците копиевидни и заострени, приблизително толкова дълги, колкото яйчника. Странични чашелистчета яйцевидно-копиевидни и заострен, дълги 7 - 10 мм и 3 -  4 мм широки. Венчелистчетата 4 - 6 mm дълги и широки 1 - 2 mm, заострени. Всички листчета на околоцветника обединени във форма на шлем. Устната триделна, дълга 5 - 7 mm и широка 7 мм, плоска, извита назад, изпъква средния дял. Устната оцветена зелено до тъмно червено-кафяво, в основата по-светла, осеяна с червени точки или тирета. Шпората е  къса и конична, изтъняваща в основата и широка в края, 5 - 6 мм дълга, насочена надолу. Цветовете излъчват мирис на дървеници.
Период на цъфтеж: От април до юни, сравнително късно цъфтящи.
Разпространение по надморска височина:  От крайбрежието на морето до около 2200 m.
Местообитание:  Расте на влажни места, в Средиземноморския регион и върху по-сухи почви.
Природозащитни мерки: Според федералните разпоредби, защитата на видовете се регулира против изчезване.
Хибриди: Доказани с O. Collina, laxiflora, morio, palustris и tridentata, A. pyramidalis, S. vomeracea подвид. vomeracea.
Credit: 20.06.1970, Kitzingen (Долна Франкония), H. Baumann
"Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982),

*   *   *

Orchis coridphora L.

633 (3). О. coriophora L. Sp. PL ed. 1 (1753) 940; Hayek Prodr. Fi. Pemns. Balc. Ill (1933) 386 — Дървеницов салеп

Многогодишни растения. Грудките кръгло овални, цели. Стъблото до 30 см високо. Листата многобройни, изправени, ланцетни или линейно ланцетни. Съцветието гъсто, впоследствие длъгнесто. Цветовете сравнително дребди. Прицветниците лан­цетни, с по една жилка, ципести, дълги колкото яйчника или по-дълги. Околоцветните листчета яйцевидно ланцетни или длъгнести, заострени, съ­брани в заострен с форма на човка шлем. Устната по-къса от шлема, триделна. Страничните дялове длъгнесто-линейни, закръглени, кръгло назъбени, средният обикновено по-дълъг. от тях, четвъртит, отпред врязан. Шпората гънка, хоризонтална, малко по-къса от яйчника.

Изменчивост

var. coriophora; var. typica Soo Monogr. et Iconogr. d. Orchid. (1930) 145. Средният дял на устната незначително по-дълъг или не по-дълъг от страничните. Шпората не по-дълга от устната. Цветовете с неприятен мирис на дървеници. У нас предимно в планинските местности и предпланините.
var. fragrans Boiss. Voyage. Bot. Esp. II (1845) 593; O. fragrans Polloni Elem. II (18i 1) 155. Средният дял на устната обикновено значително (понякога до 3 пъти) по-дълъг от страничните. Шпората често по-дълга от устната. Цветовете с приятен сладникав аромат. Разпространен в по-топлите части на страната, но свързан чрез преходи с предходния вариетет.

Забележка. При изсушаване излъчва аромат на кумарин.

"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

Период на цъфтеж: Цъфти: V - VI.

Разпространение в България: В ливадите и тревистите поляни, доста често, почти из цялата страна в низините у предпланините, като на някои места се среща над 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Средна и Южна Европа, Крим, Кавказ, Мала Азия, Армения, Иран, Ирак, Сирия, Палестина, Северна Африка.

Защитен статус: Видът не езащитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: да, лекарствено растение е. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Източник: "Die wildwachsende Orchideen Europas", H. Baumann, S. Künkele, Kosmos, Stuttgart, (1982), "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13. 14.

15. 16

17. 18.

19. 20.

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


© 2012. Всички права запазени.