BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

 

Семейство:Orchidaceae   Lindl.
Род: Orchis L.
Вид: Orchis coriophora L.

Sp. PL ed. 1 (1753) 940; Hayek Prodr. Fl. Penins. Balc. Ill (1933) 386

Българско име: Дървеницов салеп

1.     2.  

3.  

Снимки: Pryce Buckle 

Описание:

Многогодишно тревисто растение. Грудките кръгло овални, цели. Стъблото до 30 см високо. Листата многобройни, изправени, ланцетни или линейно ланцетни. Съцветието гъсто, впоследствие длъгнесто. Цветовете сравнително дребни. Прицветниците ланцетни, с по една жилка, ципести, дълги колкото яйчника или по-дълги. Околоцветните листчета яйцевидно ланцетни или длъгнести, заострени, събрани в заострен с форма на човка шлем. Устната по-къса от шлема, триделна. Страничните дялове длъгнесто-линейни, закръглени, кръгло назъбени, средният обикновено по-дъл׳ьг. от тях, четвъртит, отпред врязан. Шпората тънка, хоризонтална, малко по-къса от яйчника.

Изменчивост:

var. coriophora; var. typica Soo Monogr. et Iconogr. d. Orchid. (1930) 145. Средният  дял на устната незначително по-дълъг или не по-дълъг от страничните. Шпората не по-дълга от устната. Цветовете с неприятен мирис на дървеници. У нас предимно в планинските месгности и предпланините.

var. fragrans Boiss. Voyage. Bot. Esp. II (1845)593 ; 0. fragrans Polloni Elem.II (1811) 155. Средният дял на устната обикновено значително (понякога до 3 пъти) по-дълъг от страничните. Шпората често по-дълга от устната. Цветовете с приятен сладникав аромат. Разпространен в по-топлите части на страната, но свързан чрез преходи с предходния вариетет.  

Период на цъфтеж:  V—VI.

Разпространение в България:

В ливадите и тревистите поляни, доста често, почти из цялата страна в низините и предпланините, като на някои места се среща над 1000 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc

Общо разпространение: 

Средна и Южна Европа, Крим, Кавказ, Мала Азия, Армения, Иран, Ирак, Сирия, Палестина, Северна Африка. Забележка. При изсушаване излъчва аромат на кумарин. 

Защитен статус:

Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие. Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Източник: 

"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

Снимка (и):

на 19. юни 2002, по пътя за Витоша (снимки 1., 2., 3. ), 23. юни 2006, по пътя за Пампорово (сн. 4. )

Лекарствено растение:

лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 

Помества се с любезното разрешение на автора

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

НАЧАЛО/BEGINNING


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.

Copy right: K. Nanev© 2012. All rights reserved