BGFlora.eu

 

Petasites hybridus (L.) Gaertner, Meyer et Schreb.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Petasites Miller
Вид: Petasites hybridus (L.) Gärtn., Meyer et Schreber
Българско име: Лечебна чобанка

Описание:

Кошничките средно големи. Обвивката звънеста, съставена почти само от една редица листчета. Цветовете разнородни, двудомни. Мъжките екземпляри с малобройни тясно тръбести, периферни, женски цветове и многобройни безплодни, двуполови; женските индивиди с многобройни периферни женски цветове, тясно тръбести, косо отрязани и вследствие на това полуезичести и с малобройни, безплодни, двуполови цветове. Цветното легло голо. Стълбчето двуразделно. Многогодишни растения, с пълзящо коренище и много едри листа. Цветното стъбло покрито само с люспи.
Листните дръжки кухи, а отгоре с 2 ръба. Близалцата на вътрешните цветове къси, овални и тъпи.

P. hybridus (L.) Gärtn. (P. officinalis Monch, Tussilago h. L.) (Mногогодишни растения) — По каменливите влажни места, край реките и потоците; в предпланинските местности (1—). (JI, X). Цъфти през пролетта, а по-късно развива листата. Фиг. 1436.
var. hybridus — Люспите по стъблото и цветовете червеникави. Съцветието просто, гроздовидно. Разпространената форма.
var. ochroleucus (Boiss. et Huet) Hayek (P. o. Boiss et Huet, P. h. var. adriaticus Rohl.) — Люспите зеленикави. Цветовете жълти. Съцветието в долната си част разклонено. Странджа планина, Горнооряховско.

Период на цъфтеж: Цъфти през пролетта, а листата се развиват по-късно

         Разпространение в България: По каменливите влажни места, край реките и потоците; в предпланинските местности на надморска височина под 1000 метра.. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие

Лекарствено растение: лекарствено растение e - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Petasites hybridus 1. Petasites hybridus 2. Petasites hybridus 3. Petasites hybridus 4. Petasites hybridus 5.

Petasites hybridus 6. Petasites hybridus 7. Petasites hybridus 8. Petasites hybridus 9. Petasites hybridus10.

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.