BGFlora.eu

 

Primula elatior (L. ) Hill.

Primula elatior (L.) Hill, Veget. et Syst. 8 (1765) 25; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. II (1928) 24; Valent. et Kress, Fl. Eur. Ill (1972) 16; P. elatior L., Vel., Fl. Bulg. (1891) 474; P. veris L. var. elatior L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 143  -  Крилатолистна иглика.

Семейство: Primulaceae Vent.
Род: Primula L.
Вид: Primula elatior (L. ) Hill.
Българско име: Крилатолистна иглика


Описание:

Многгодишни растения. Коренището късо, възлесто, наклонено; корените нишковидни. Стъблото 10 - 13 см високо, 1 - 3 мм в диаметър, изправено, в основата разредено, нагоре по-гъсто просто влакнесто. Листата 7 - 18 см дълги; 1,8 - 5,5 см широки, елипсовидни или яйцевидни, заоблено до заострено назъбени или целокрайни до дребно заоблено назъбени, отгоре разреденр влакнести до голи, отдолу по-гъсто бяло просто влакнести, събрани в ре­хава розетка, на 2,5 - 7, 5 см дълги, с изведнъж или постепенно стеснена петура и тясно крилати, просто влакнести дръжки. Съцветието рехаво, едностранно сенниковидно. Цветовете 3 - 10; прицветниците 4 - 7 мм дълги, 1,5 - 2,0 мм широки, ланцетни, плоски, просто влакнести; цветните дръжки 1,5—3,0 см дълги, просто влакнести, след прецъфтяване удължаващи се; чашката 9 - 15 мм висока, 3 - 5 мм широка, тясно звънеста, дяловете остро ланцетни с ясно изразен зелен кил, изрязани 1/2 до 1/3, просто влакнести. Венчето 15 - 30 мм в диаметър, дисковидно до широко звънесто; тръбицата 10 - 15 мм дълга, 2 - 3 мм широка, дяловете 8 - 13 мм дълги, 5 - 8 мм широки, сърцевидни до закръглено сърцевидни, врязани до 1/б, покрити с брадавички, жълти, жълтозелени. Кутийката 10 - 17 мм дълга, 4 - 6 мм широка, цилиндрична, късо стеснена към върха, отваряща се с 8 - 10 триъгълни зъбчета, гола. Семената 0,8 - 1,2 мм дълги, 0,6 - 1,0 мм широки, по повърхността ситно брадавичести, тъмнокафяви до черни.

И з м е н ч и в о с т:
Subsp. elatior; P. elatior subsp. genuina Hayek, I. e. Листата яйцевидни, петурата изведнъж стеснена в листна дръжка, заоблено до заострено назъбени, голи до разредено влакнести отдолу. Съцветието многоцветно. Чашката 9 - 12 мм дълга. Венчето 25 - 30 мм в диаметър, жълтозелено. Кутийката 14 - 17 мм дълга, обикновено по-дълга от чашката. Разпространено в границите на вида.
Subsp. intricata (Gren. et Godr.) Ludi in Hegi, Fl. Mitteleur. V, 3 (1927) 1778; Valent. et Kress, 1. c.; P. intricata-Gren. et Godr., Fl. France, II (1853) 449; P. elatior var. intricata (Gren. et Godr.) Stoj. et Stef., Стоян. Стеф., Фл. Бълг. изд. 1, II (1925) 861. Листата елипсовидни, петурата постепенно стеснена в листна дръжка, целокрайни до дребно заоблени назъбени, отгоре и отдолу бяло просто влакнести. Съцветието малоцветно. Чашката 12 - 15 мм дълга. Венчето 15 - 25 мм в диаметър, светложълто. Кутийката 10 - 15 мм дълга, равна или незначително надвишаваща чашката. Разпространено в границите на вида, по-често от типичния подвид.


Период на цъфтеж: Цъфти: IV—V, плодоноси: VI—VIII.


         Разпространение в България: По влажни тревисти и скалисти места в планинския пояс. Разпространено между 2000 и 2800 м надморска височина. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение: Европа (на север до Северна Дания, на изток до Централна Украйна).


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, Приложение № 3, към член 38; Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение. http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Primula elatior_1. Primula elatior_2. Primula elatior_3. Primula elatior_4.

Primula elatior_5. Primula elatior_6. Primula elatior_7.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.