BGFlora.eu

 

Saponaria officinalis L.

Saponaria officinalis L., Sp. Pl. ed. I (1753) 408; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. 1 (1924) 217 — Лечебно сапунче

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Saponaria L.
Вид: Saponaria officinalis L.
Българско име: Лечебно сапунче


Описание:

Многогодишно растение c доста дебел, разклонен, в голяма степен хоризонтален червеникав корен. Стъблата обикновено много, приповдигащи се или изправени, цилиндрични, високи 30 - 90 см, в горната част слабо разклонени, обикновено голи или възголи. Листата срещуположни, продълговато елиптични или овално ланцетни, заострени, целокрайни, стесняващи се в основата в къса дръжка, голи или рядко влакнести, с по три жилки. Цветовете едри, разположени на дръжки по 1 - 2 в пазвите на най-горните листа, образуващи рехави или сбити метлически съцветия. Чашката тръбеста, до 2 см дълга, обикновено стеснена в двата края, бледозелена, разредено влакнеста, на върха с 5 къси нееднакви зъбчета. Венчелистчетата 5, свободни, бели или бледорозови, с клиновидно овална почти цяла петурка, дълги до 1 см и с тясна долна част.— нокът. Тичинките 10. Плодникът с продълговат най-често цилиндричен, горен едногнезден яйчник и две нишковидни стълбчета. Плодната кутийка равна по дължина с чашката, при узряване разтваряща се, на върха с 4 или 5 зъбчета. Семената многобройни, бъбрековидни, червенокафяви до черни с дребни брадавички по повърхността.

Изменчивост

f. officinalis; Saponaria officinalis a. typica Beck, Fl. Nied. Osterr. 1(1890)376. Цветовете прости. Цветните части пухести или възголи. Листата разредено влакнести. Разпро­странено.
f. glaberrima (Ser.) Hayek, a. c.; Saponaria officinalis β. glaberrima Ser. in DC., Prodr. I (1824) 365. Листата и цветните части голи или почти голи. Разпространено.
f. pleniflora (Schur); Saponaria officinalis pleniflora Schur, 1. c. Цветовете кичести. Култивирано и подивяло растение.
f. alluvionum Du Moul. in Garcke, Fl. Deutschl. ed. 15 (1885) 63. Чашката жлезисто влакнеста. Разпространено.
f. hirsuta (Wierzb.); Saponaria officinalis var. hirsuta Wierzb. in Reichenb., Deutschl, Fl. Ill (1843) 120. Чашката покрита нагъсто само с прости власинки. Листата влакнести. Разпространено.

Стопанско значение. Декоративно и мадицинско растение. Коре­ните му съдържат до 36% сапонини и се използуват под названието „червен чувен".


Период на цъфтеж: Цъфти: VI—IX.


         Разпространение в България: Разпространени. (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:

Западна, Централна, Източна и Южна Европа, Средиземноморието, Югозападна Азия, Кавказ, Западен Сибир. Култивирано в почти цяла Европа.


Защитен статус: 
Видът не е защитен от Законодателство на Република България: Закон за биологичното разнообразие


Лекарствено растение: лекарствено растение - http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096 


Източник: „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Saponaria officinalis 1. Saponaria officinalis 2. Saponaria officinalis 3. Saponaria officinalis 4.

Saponaria officinalis 5. Saponaria officinalis 6. Saponaria officinalis 7.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.